KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CZABÁN SAMU ÁLTALÁNOS ISKOLA
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
NAGYSZÉNÁSON

A Támogatás Összege:

223,80 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00003

A projektről

A nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola energetikai felújítása

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2017. májusában a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 223,80 millió Ft.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.

A fejlesztés eredményeként a nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola energetikai felújítása történik meg. A projekt keretében nyílászáró cserékre kerül sor, a homlokzaton és lapostetőn utólagos hőszigetelés történik; az épület fűtésére és HMV készítésére új gázkazánok kerülnek beépítésre, a használati melegvíz készítés új bojlerrel fog történni; valamint napelemek kerülnek elhelyezésre a tetőn, melyek házi kiserőműként elektromos energia előállítására lesznek képesek. A meglevő radiátor szelepek helyére vandálbiztos termosztatikus szelepek kerülnek felszerelésre. A tornaterem fűtését a jövőben termo ventillátorok segítségével fogják megoldani.
Az utólagos hőszigetelés és a nyílászárók cseréje korszerű hőszigetelő képességű nyílászárókra csökkentik az épület hőveszteségét, ezáltal fűtési szezonban jelentősen hozzájárul az energia felhasználás hatékonyságának javításához és nagymértékű energia- és költségmegtakarítást is eredményez. A hatékonyabb energiafelhasználás révén csökken a fűtéshez szükséges energia megtermelése miatt létrejött széndioxid kibocsátás. A napelem rendszer telepítésével az önkormányzati épület képes lesz, hogy saját maga számára hasznosítsa HMKE segítségével a nap energiáját, ami hozzájárul a megújuló energia felhasználása részcélhoz. A napenergia felhasználása egyúttal csökkenti a fosszilis energia felhasználását, hiszen a fogyasztás egy részéhez szükséges energiát a napelemek fogják előállítani. A felhasznált fosszilis energia csökkenése miatt csökken a fosszilis energia előállítás miatti széndioxid kibocsátás.

A megvalósítás helyszíne: 5931 Nagyszénás, Táncsics u. 24/1.
A projekt megvalósításának időtartama: 2017.05.31-2018.10.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.nagyszenas.hu oldalon található.

 

Nagyszénás, 2017.07.10.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.
15725448-2-04
Nyemcsok János polgármester
tel: (68)443-000
fax: (68)443-042
e-mail: nagyszenas@globonet.hu