KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEVERMES ORVOSI
RENDELŐJÉNEK
INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSE

A Támogatás Összege:

19,78 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00035

A projektről

Kedvezményezett neve: Kevermes Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: Kevermes orvosi rendelőjének infrastrukturális fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 19 776 997 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása: jelen projekt keretében az egészségügyi szolgálatnak helyet adó, Battonyai utca 1. szám alatti rendelőintézet érintett. Az ingatlan 2 db háziorvosi rendelőnek, 1 db fogorvosi és 1 db védőnői szolgálatnak ad otthont. A háziorvosok látják el az iskola-egészségügyi szolgálatot is. Az egészségügyi szolgálatokat ellátó rendelők által ellátott lakosok száma jelenleg összesen 2 656 fő. A fogorvosi szolgálat által ellátott lakosok száma 2 656 fő, ebből a kevermesi lakosság 2 029 főt jelent, míg a többi 627 fő a szomszédos Dombiratos településről származik. A védőnői szolgálat által ellátott lakosságszám jelenleg 131 főt tesz ki. A rendelők látogatottsága meghatározó, kihasználtságuk magas fokú, szóbeli igényfelmérés alapján nagy igény mutatkozik a célcsoport, azaz a helyi lakosság körében a jelenleg leromlott műszaki állapotú háziorvosi rendelő felújítására. A gyerek- és felnőttorvosi, vegyes praxisok miatt nagy igény mutatkozik a családbarát fejlesztések iránt is a rendelőben (pl. pelenkázó, gyereksarok kialakítása). A célcsoport igényeit megerősítették a háziorvosi praxisokat ellátó szakemberek, akik régóta sürgetik az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítását, ám erre a fenntartó önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségei miatt évtizedek óta nem kerülhetett sor. A beruházás során az épület külső utólagos hőszigetelése, födém hőszigetelése, nyílászáró cseréje, akadálymentesítése és fűtés korszerűsítése valósul meg. Az udvarban meglévő melléképület fedése azbeszt hullámpala, melynek elbontása és azbesztmentesítése szükséges.

Átfogó célok: A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának valamint prevenciós funkcióinak fokozása. A településen elérhető rendelő szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése. A praxisközösség erősítésével a lakosság élettartamon átívelő komplex, definitív ellátása, a térségre jellemző magas mortalitási adatok javítása. A térségre jellemző morbiditási mutatók javítása a komplex adatgyűjtést és feldolgozást valamint a preventív gyógyászatot lehetővé tévő egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások integrációjának eredményeképpen. A preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az egészségtudatos magatartás elősegítése.

Specifikus célok: Háziorvosi rendelők felújítása, korszerűsítése, a minőségi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése. Az épület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása. Megújuló energiaforrások bevonása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 06. 30.

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00035

Kapcsolat

Kevermes Nagyközség önkormányzata
5744. Kevermes,Jókai u. 1.
15725194-2-04
Lantos Zoltán polgármester
tel: (68)434-001
fax: (68)434-001
e-mail:kevermes.polgi@globonet.hu