KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ESÉLYTEREMTŐ
SZOLGÁLTATÁSOK
MEGVALÓSÍTÁSA DOBOZ
NAGYKÖZSÉGBEN

A Támogatás Összege:

200,00 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.6.2-16-2017- 00020
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2021.03.01.

A projektről

ESÉLYTEREMTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA DOBOZ NAGYKÖZSÉGBEN című pályázat indítása

 

 

ESÉLYTEREMTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA DOBOZ NAGYKÖZSÉGBEN” címmel (projekt azonosító: EFOP-1.6.2-16-2017- 00020) befejeződött a 200.000.000Ft.- forint európai uniós támogatás segítésével megvalósuló fejlesztés. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A pályázat célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése Doboz Nagyközségben. Az igényelt támogatás bruttó 200 000 000.- Ft segítségével minden tervezett célunk megvalósulhat, javulhat Doboz Nagyközség szolgáltatásainak színvonala, a szegregátumban élők életminősége. Részcéljaink a következők: Javuljon a településen élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatások). Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje. Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak. Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma. Növekedjen a telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya. Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei. Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota. Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása. Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma. Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra. Növekedjen az integrált környezetben élők befogadási hajlandósága és kevesebb hátrányos megkülönböztetés érje a telepen elő vagy onnan beköltöző családokat. Javuljon a közösségi kohézió a településen. Növekedjen az önálló lakhatási feltételek segítését célzó támogatásokhoz való hozzáférési lehetőség igénybevételére való képesség. A célok elérését szolgáló főbb beavatkozások

a következők: a helyi viszonyok áttekintése, diagnózis alapú komplex egyéni és közösségi fejlesztés beavatkozási tervének elkészítése, bevonás, jelenléten alapuló szociális munka, felnőttképzés, foglalkoztatás, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése, munkagyakorlat szerzés támogatása,

a helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása – szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, és egészségügyi szolgáltatások nyújtása – szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a hátrányos megkülönböztetés csökkentésére érzékenyítő tevékenységek

A projekt futamideje 36 hónap

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Doboz Nagyközség Önkormányzata
5624 Doboz, Kossuth tér 3.
15725149-2-04
Köves Mihály polgármester
tel: (66)268-765
fax: (66)889-181
e-mail: polghiv@doboz.hu