KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Belterületi utak fejlesztése Okányban

A Támogatás Összege:

94.382.667 Ft

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00050

A projektről

Kedvezményezett neve: Okány Község Önkormányzata 

Projekt címe: „Belterületi utak fejlesztése Okányban” 

Szerződött támogatás összege: 94.382.667 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Projekt tartalmának bemutatása: 

A fejlesztés a település középső részén valósul meg (Köröspart utca hrsz: 694) 

A fejlesztéssel érintett helyi belterületi közutak teljes hossza: 0,9 km 

A pályázó önkormányzat célja, hogy hosszú időn keresztül hibamentes útszakasz kerüljön kialakításra,  ezáltal biztosítva karbantartásra fordítandó költségek csökkentését. Tehát cél az útpályára fordítandó  költségek csökkentése, melynek révén a felszabaduló összegek egyéb, a lakosság életszínvonalát  növelő tevékenységekre/szolgáltatásokra fordítható. 

A projekt révén megvalósulhat az az önkormányzati cél, hogy a településen egyre több egészséges és  korszerű köztér jöjjön létre. A közúthálózat egyenletes kiépítettsége és fejlesztése elősegíti a település  hosszútávon is fenntartható gazdasági fejlődését, mivel ezen infrastrukturális fejlesztések a  vállalkozások számára vonzó célterületet alakítanak ki. 

A településen a kiépítetlen belterületi utak aránya még mindig magas, sok esetben a kiépített utcák  állapota sem kielégítő. A projektben érintett utca minősége gépkocsi közlekedésre korlátozottan  alkalmas, mivel jellemzőek a kátyúsodások, a gödrös útfelületek. Nagyobb esőzések lakalmával  felszínük esetenként kimosódik, mely megnehezíti az érintett célállomások és lakóingatlanok  elérhetőségét. Az utcák tömegközlekedést nem bonyolítanak. További probléma, hogy az egyenetlen  útfelület közvetve hozzájárulhat a gépjárművek gyorsabb amortizációjához, valamint az útpályákon  áthaladó gépkocsi- és motorforgalom már kis sebességnél is elviselhetetlen porképződést okoz. Ennek  közvetlen eredménye az útmenti és a kertekben lévő növényzeten, valamint a lakásokban lerakódó  porréteg. A szálló por közvetve pedig számos légúti betegség kialakulásához vezethet. Az útfelújítások  elmaradása csökkenti a vállalkozások betelepülési hajlandóságát, ezáltal a munkahelyek száma sem  bővül, összességében tehát település népességmegtartó ereje csökken. 

A fejlesztés a település középső részén valósul meg (Köröspart utca
hrsz: 694, Bartók B. utca hrsz: 696, Thurzó G. utca hrsz: 697)

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.07.31. 

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00050

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
5534 Okány, Kossuth u. 16. sz.
15725307-2-04
Szívós László polgármester
tel: (66)488-100
fax: (66)488-170
e-mail:polgarmester@okany.hupalyazat@okany.hu.