KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kötegyánban

A Támogatás Összege:

20.088.075 Ft

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00031

A projektről

Kötegyán Község Önkormányzata 2022. decemberében a TOP_Plusz-3.3.2-21  kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 20.088.075,-Ft

A projektről: 

Támogatást igénylő neve: Kötegyán Község Önkormányzata

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00031

A projekt címe: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kötegyánban

A projekt megvalósítási időszaka: 2022.10.01-2023.12.31.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.12.31

Támogatás összege: 20.088.075 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

 

A projekt CÉLJA 

A projekt célja a Kötegyán lakosságát érintő szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztés. A szociális alapszolgáltatások fejlesztése feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek és az életminőséget javító, önálló életvitelt támogató új szolgáltatások induljanak.

A projekt keretében a szociális alapszolgáltatásokhoz – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás – kapcsolódó eszközbeszerzés, járműbeszerzés történik meg.

A fejlesztés hozzájárul a szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítéséhez, a minőségi ellátás biztosításához. A szociális alapszolgáltatások helyi fejlesztésével jobb, korszerűbb feltételeket teremtünk az itt élők számára. A projekt megvalósulása közvetve hozzájárul az elvándorlás okainak megszüntetéséhez, összességében segíti a település fejlődési pályára állítását, vonzóvá tételét.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Kötegyán Község Önkormányzata
5725 Kötegyán, Kossuth utca 33.
15343611-2-04
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester
tel: (66)278-422
e-mail: kotegyan@kotegyan.hu