KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

KÖRÖSNAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

A Támogatás Összege:

49 791 236 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00017

A projektről

BELVÍZELVEZETÉS KÖRÖSNAGYHARSÁNYBAN

Körösnagyharsány Község Önkormányzata 2017. augusztusában a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” c. Pályázati Felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, visszanem térintendő támogatásban részesült.

A megítélt támogatás összege 49.791.236 Ft.

A projekt célja Körösnagyharsány településen megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, és ezzel a veszélyeztetett területekről a vízelvezetés megoldása. Környezetbiztonság növelése, környezeti állapot javítása, vízkár veszélyeztetettség csökkentése, káresemények megelőzése, a vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése.

A fejlesztés eredményeként a Községben az alábbi utcákban összesen 1440 méteren valósult meg a belterületi csapadékvíz elvezetése (földmedrű nyíltárok kialakításával, zárt belvízelvezető csatolna kiépítésével) valamint 4 db útkereszteződés bontása, helyreállítása):

  • Váradi utca 780 m
  • Vasút utca 400 m
  • Bocskai utca 260 m
  • Petőfi utca

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

KÖRÖSNAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
5539 Körösnagyharsány, Kossuth tér 8.
15344760-2-04
Máté Pál polgármester
tel: (66)499-001
fax: (66)499-044
e-mail:knhph@freemail.hu