KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Biharugra Község Önkormányzata

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

A Támogatás Összege:

29.754.239,-Ft.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00039
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A projektről

„Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán” 

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00039 

Kedvezményezett neve: Biharugra Község Önkormányzata 

Projekt címe: ” Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán” Szerződött támogatás összege: 29.754.239 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Projekt tartalmának bemutatása: 

Biharugra Község Önkormányzata fejlesztései között szerepel a településen szociális területet érintő  infrastrukturális fejlesztés. A TOP PLUSZ pályázati kiírások megjelenését követően lehetőség nyílt az  önkormányzat számára, hogy támogatási kérelmet nyújtson be a fejlesztési elképzeléseik  megvalósítására. A projekt az alábbi, a felhívás szerinti főtevékenység megvalósítását célozza meg,  mely keretében az idősek nappali ellátásának fejlesztése valósulhat meg, ahol férőhelybővítés  keretében vállalásra kerül demens személyek ellátása. 

D) A Felhívás 13.1. pontjában nevesített szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások  fejlesztése: 

D1) Infrastruktúra fejlesztés, A projektben megfogalmazott célok illeszkednek a Békés Megyei  Területfejlesztési Program – Stratégiai Programrész 5. fejezetében bemutatott prioritásokhoz, mely  illeszkedés a pályázat mellékleteként becsatolt Megalapozó Dokumentumban részletesen  bemutatásra került. A fejlesztendő intézmény fenntartója Ösvény Esélynövelő Alapítvány. A projekt  keretében Biharugra lakosságát érintő szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztés történik.  A szociális alapszolgáltatások fejlesztése feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással  veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított  legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez  csökkenthetők legyenek a családi terhek és az életminőséget javító, önálló életvitelt támogató új  szolgáltatások induljanak. 

Tervezett munkák: – Tető héjazatának a felújítása (léc és cserép cseréje) – Külső nyílászárók cseréje – Belső festések – Lépcső burkolat cseréje – Bejárati ajtó melletti faburkolat cseréje A részletes műszaki  tartalmat a pályázat részeként becsatolt műszaki leírás tartalmazza. 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.06.30. 

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00039

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Biharugra Község Önkormányzata
5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.
15344722-2-04
Makra Tibor polgármester
tel: (66)498-362
e-mail: biharugra@gmail.com