KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Biharugra Község Önkormányzata

Élhető település – Biharugra

A Támogatás Összege:

43.927.245 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00056
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2024.06.30.

A projektről

Kedvezményezett neve: Biharugra Község Önkormányzata

Projekt címe: „Élhető település – Biharugra”

Szerződött támogatás összege: 43.927.245 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
Biharugra Község Önkormányzata fejlesztései között szerepel a településen egy közösségi céllal
létrejövő aszfaltpálya felújítása, a biztonságos települést szolgáló közterületi térfigyelő
kamerarendszer kialakítása, valamint a Szabó Pál utca, a Tó utca – Szabadság utca csapadék-víz
elvezetése.
A TOP PLUSZ pályázati kiírások megjelenését követően lehetőség nyílt az önkormányzat számára,
hogy támogatási kérelmet nyújtson be a fejlesztési elképzeléseik megvalósítására.
A projekt keretében az alábbi, a felhívás szerinti főtevékenység megvalósítása történhet meg, mely
komplex fejlesztést eredményez a településen:
– „A” főtevékenység: Települési kék infrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)
– „C” főtevékenység: Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések
A projektben megfogalmazott célok illeszkednek a Békés Megyei Területfejlesztési Program –
Stratégiai Programrész 5. fejezetében bemutatott prioritásokhoz, mely illeszkedés a pályázat
mellékleteként becsatolt PET-ben részletesen bemutatásra került.
„A” főtevékenység: A keletkezett csapadékvíz a tervezet csatornákon keresztül a befogadóba gravitál.
– Mindösszesen 1568m nyílt földmedrű árok létesül, továbbá a egy átemelő cserét el kell végezni.
„C” főtevékenység: A településre bevezető utakon a biztonság és a vagyonvédelem megteremtése
érdekében térfigyelőkamerák kihelyezése valósulna meg, valamint a közösségi céllal felújítandó
aszfaltpálya került betervezésre: Felújítandó burkolt felület: 700 m2
A részletes műszaki tartalmat a pályázat részeként becsatolt műszaki leírás tartalmazza.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00056

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Biharugra Község Önkormányzata
5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.
15344722-2-04
Makra Tibor polgármester
tel: (66)498-362
e-mail: biharugra@gmail.com