KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Biharugra Község Önkormányzata

Biharugra- óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

A Támogatás Összege:

13.543.739 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00025
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2024.06.30.

A projektről

Kedvezményezett neve: Biharugra Község Önkormányzata

Projekt címe: ” Biharugra – óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése”

Szerződött támogatás összege: 13.543.739 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

Biharugra Község Önkormányzata fejlesztési programja között szerepel, az óvoda épületének
infrastrukturális fejlesztése.
A TOP PLUSZ pályázati kiírások megjelenését követően lehetőség nyílt az önkormányzat számára,
hogy támogatási kérelmet nyújtson be a fejlesztési elképzelése megvalósítására.
A projekt keretében az alábbi, a felhívás szerinti főtevékenység megvalósítása történhet meg, mely
komplex fejlesztést eredményez a településen:
– A) Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) és óvodai intézmények fejlesztése.
A projektben megfogalmazott célok illeszkednek a Békés Megyei Területfejlesztési Program –
Stratégiai Programrész 5. fejezetében bemutatott prioritásokhoz, mely illeszkedés a pályázat
mellékleteként becsatolt MT-ben részletesen bemutatásra került.
Tervezett munkák:
– Napelemes rendszer telepítése nyugati tetőfelületre 4 kW teljesítménnyel
– Elektromos csatlakozó mérőhely cseréje a napelemes rendszer visszatáplálásához
– Fűtési rendszer korszerűsítés:
– Radiátorok, csővezetékek, szelepek cseréje
– Kazán cseréje korszerű kondenzációs vezérelt berendezésre
A tervezett munkák nem építési engedély kötelesek.
A részletes műszaki tartalmat a pályázat részeként becsatolt műszaki leírás tartalmazza.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.06.30.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00025

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Biharugra Község Önkormányzata
5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.
15344722-2-04
Makra Tibor polgármester
tel: (66)498-362
e-mail: biharugra@gmail.com