KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Biharugra Község Önkormányzata

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

A Támogatás Összege:

34.955.567 Ft

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00045

A projektről

Kedvezményezett: Biharugra Község Önkormányzata

Cím:5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.

Adószám:15344722-2-04

Elérhetőség:

E-mail: biharugra@gmail.com 

Telefon: 06 66/498-362

Képviseli: Makra Tibor Polgármester

Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00045

Projekt cím: Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Támogatási összeg: 34.955.567 Ft

 

A fejlesztés a település délnyugati részén valósul meg, a fejlesztendő az Ady E. utca 840,806 hrsz. útszakaszán 1995 évben épült burkolt út. Az útszakaszon az önkormányzat és a lakók végeztek az útpadkában és a csatlakozó árkokban karbantartási munkát éves rendszerességgel. A projekt indokoltsága: 

A pályázó önkormányzat célja, hogy hosszú időn keresztül hibamentes útszakasz kerüljön kialakításra, ezáltal biztosítva karbantartásra fordítandó költségek csökkentését. Tehát cél az útpályára fordítandó költségek csökkentése, melynek révén a felszabaduló összegek egyéb, a lakosság életszínvonalát növelő tevékenységekre/szolgáltatásokra fordítható.

 A projektben érintett utca rossz minősége miatt a gépkocsi közlekedés sokszor nehezebb az elvárhatónál, mivel jellemzőek a kátyúsodások, a gödrös útfelületek. Nagyobb esőzések alkalmával a kátyúk ill. az út menti mélyedések esetenként kimosódnak, mely megnehezítik az érintett célállomások és lakóingatlanok elérhetőségét. 

Az utcák tömegközlekedést nem bonyolítanak. További probléma, hogy az egyenetlen útfelület révén a csapadékvíz és a sár jelentős mennyiségben tud összegyűlni az útfelületen, ez pedig hozzájárulhat a gépjárművek gyorsabb amortizációjához, ill a felszáradás után az útpályán jelentős porréteg marad, mely az áthaladó gépkocsi- és motorforgalom következtében már kis sebességnél is jelentős porképződést okozhat. Ennek eredménye az útmenti és a kertekben lévő növényzeten, valamint a lakásokban lerakódó porréteg. A szálló por közvetve pedig számos légúti betegség kialakulásához vezethet. Az útfelújítás elmaradása csökkenti a vállalkozások betelepülési hajlandóságát, ezáltal a munkahelyek száma sem bővül, összességében tehát település népességmegtartó ereje csökken. 

Az útszakasz állapota: Az Önkormányzat az útpadkán 2-3 évente végezte el a padka lejtésének ismételt kialakítását a vízelvezetés biztosítása céljából. Az útburkolaton 2014 évben történtek kátyúzási munkák. Biharugra Önkormányzata a meglévő úthálózatának felújítását tervezi. A település közlekedési hálózatának fontos eleme az Ady E. utcai aszfalt burkolatú út. Az utca önkormányzati kezelésben van. A meglévő burkolat 3,00- 3,50 m széles szélességben, szegély nélküli egyrétegű aszfalt burkolattal épült ki. A projektben tervezett útépítés műtárgyat nem érint. Az út menti növényzet az út űrszelvényén kívül esik. Padkarendezés és profilozás szükséges. elrendezéseket a keresztszelvények méretei alapján kell kivitelezni. Forgalomtechnika: Nem változik. KRESZ jelzőeszközök nem kerülnek kihelyezésre.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Biharugra Község Önkormányzata
5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.
15344722-2-04
Makra Tibor polgármester
tel: (66)498-362
e-mail: biharugra@gmail.com