KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Biharugra Község Önkormányzata

A biharugrai önkormányzati konyha
energetikai fejlesztése

A Támogatás Összege:

24.101.857 Ft

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00004
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A projektről

Kedvezményezett neve: Biharugra Község Önkormányzata

Projekt címe: A biharugrai önkormányzati konyha
energetikai fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 24.101.857 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés helyszíne a 945 lakosú Biharugra település. A fejlesztés által érintett épület a pályázó 100%-os
tulajdonában álló önkormányzati konyha. A 171 m2-es épület több, mint 15 éve nem esett át energetikai
felújításon. Funkciója a Felhívás szerinti „j)”: TOP_Plusz-3.3.2-21 felhívásban támogatható funkciók
(ÉTKEZTETÉS). A projekt KÖZVETETT CÉLJA egyrészt az épület hatékonyabb energiahasználatának és
megújuló energiafelhasználásának növelése, ezáltal pedig a széndioxid-kibocsátás csökkentése valamint
az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés. A projekt KÖZVETLEN CÉLJA A projekt
célja az energetikailag rossz állapotú önkormányzati konyha energetikai felújítása, azaz az épület
homlokzat- és födém hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, új hőtermelő berendezés telepítése,
valamint 4 kW-os napelemes rendszer telepítése. A projekt részcélja a projekt tevékenységeihez
kapcsolódó képzési tevékenység. A projekt CÉLCSOPORTJAI: az épületet használók, valamint a település
teljes lakossága és a településen működő vállalkozások, akikre közvetetten kedvezően hat az épület
fenntartási költségeinek csökkenése. ELÉRENDŐ CÉLOK ILLESZKEDÉS a Felhívásban meghatározott
célokhoz: A projekt célja egyrészt az épület hatékonyabb energiahasználatának és megújuló
energiafelhasználásának növelése, ezáltal pedig a széndioxid-kibocsátás csökkentése, valamint az
alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés. A projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia
2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai
Stratégiában megfogalmazottakhoz, továbbá a Települési Operatív Program Plusz Klímabarát megye
priorítástengelyének céljaihoz és beavatkozási területeihez is. Illeszkedés BÉKÉS MEGYEI
TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMHOZ (részletesen a Projekt Tervben): – Prioritás 3: Környezeti és
közlekedési infrastruktúra fejlesztése a térségi kohézió erősítése érdekében prioritás 3. intézkedése –
Prioritás 4: Szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségek életminőségének javítása érdekében prioritás 3.
intézkedése – Prioritás 5: KLH-s járások komplex programjainak megvalósítása: A projekt komplex
programmal fejlesztendő járásban (Sarkadi járás) valósul meg. A projekt tervezett fejlesztési céljai a
Felhívás vonatkozó fejezetei alapján: 2.1.1. 1 (Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső
határoló szerkezeteik korszerűsítése által) 2.1.1. 4 (Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE)
fotovillamos rendszer kialakítása) 2.1.2.1. d) (Nyilvánosság biztosítása) 2.1.2.1. e) (Képzési anyag
kidolgozása és képzés tartása) 2.1.2.2. 1 (Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések
korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése) A FEJLESZTÉS
gazdasági, környezeti és társadalmi INDOKOLTSÁGA: A projektgazda elkötelezett az energiahatékonyság,
a környezettudatosság terén, ezért kívánja megvalósítani az épület energetikai felújítását. A projekt
keretében az biharugrai önkormányzati konyha energetikai korszerűsítése valósul meg. A konyha biztosítja
a község közétkeztetését (munkahelyi, óvodai, iskolai, vendég), ennek okán funkciója igen fontos a
település munkadói és lakossága számára. A projektgazda további indoka, hogy az épület fenntartása,
energetikailag korszerűtlen állapota okán évente igen magas (rezsi) költséggel terheli a fenntartó
önkormányzatot. A fejlesztés által elérendő fenntartási költségcsökkentés kiemelten fontos, hiszen a
település egyrészt a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti kedvezményezett, fejlesztendő,
valamint komplex programmal fejlesztendő járásban (Sarkadi járás) helyezkedik el. Továbbá a település a
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklet szerint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett, valamint a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések közé tartozik.
Ezenkívül Biharugra a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti „szabad vállalkozási zónák
települései” közé tartozik. Az épületre fordítandó költségek csökkenése a település pénzügyi, gazdasági
teljesítőképességének javulását eredményezheti. A tervezett fejlesztés végrehajtása által a település
komfortja jelentősen emelkedik, melynek következtében hozzájárul a település népességének a
megtartásához. A Projekt Terv 2.5 fejezetében részletesen bemutatásra került a Felhívás 2.3 és 2.4
fejezetében előírt feltételek teljesülése. A karakterszám korlátok miatt itt ezt nem tudjuk bemutatni. A projekt
megvalósulása révén a CO2 kibocsátás 9,13 tonnával csökken.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00004

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Biharugra Község Önkormányzata
5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.
15344722-2-04
Makra Tibor polgármester
tel: (66)498-362
e-mail: biharugra@gmail.com