KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Biharugra Község Önkormányzata

A biharugrai önkormányzati konyha
energetikai fejlesztése

A Támogatás Összege:

24.101.857 Ft

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00004
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A projektről

Kedvezményezett: Biharugra Község Önkormányzata

Cím:5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.

Adószám:15344722-2-04

Elérhetőség:

E-mail: biharugra@gmail.com 

Telefon: 06 66/498-362

Képviseli: Makra Tibor Polgármester

Projektazonosító: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00004

Projekt cím: A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

Támogatási összeg: 24 101 857 Ft

 

A fejlesztés helyszíne a 945 lakosú Biharugra település. A fejlesztés által érintett épület a pályázó 100%-os tulajdonában álló önkormányzati konyha. A 171 m2-es épület több, mint 15 éve nem esett át energetikai felújításon. Funkciója a Felhívás szerinti „j)”: TOP_Plusz-3.3.2-21 felhívásban támogatható funkciók (ÉTKEZTETÉS). 

A projekt célja az energetikailag rossz állapotú önkormányzati konyha energetikai felújítása, azaz az épület homlokzat- és födém hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, új hőtermelő berendezés telepítése, valamint 4 kW-os napelemes rendszer telepítése. A projekt részcélja a projekt tevékenységeihez kapcsolódó képzési tevékenység. 

A projekt CÉLCSOPORTJAI: az épületet használók, valamint a település teljes lakossága és a településen működő vállalkozások, akikre közvetetten kedvezően hat az épület fenntartási költségeinek csökkenése. ELÉRENDŐ CÉLOK ILLESZKEDÉS a Felhívásban meghatározott célokhoz: 

A projekt célja egyrészt az épület hatékonyabb energiahasználatának és megújuló energiafelhasználásának növelése, ezáltal pedig a széndioxid-kibocsátás csökkentése, valamint az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés. 

A projektgazda elkötelezett az energiahatékonyság, a környezettudatosság terén, ezért kívánja megvalósítani az épület energetikai felújítását. A projekt keretében az biharugrai önkormányzati konyha energetikai korszerűsítése valósul meg. A konyha biztosítja a község közétkeztetését (munkahelyi, óvodai, iskolai, vendég), ennek okán funkciója igen fontos a település munkadói és lakossága számára. A projektgazda további indoka, hogy az épület fenntartása, energetikailag korszerűtlen állapota okán évente igen magas (rezsi) költséggel terheli a fenntartó önkormányzatot.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Biharugra Község Önkormányzata
5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.
15344722-2-04
Makra Tibor polgármester
tel: (66)498-362
e-mail: biharugra@gmail.com