KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

ALMÁSKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Belterületi utak fejlesztése Almáskamaráson

A Támogatás Összege:

33.610.001.-Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024. 12. 31.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00012

A projektről

Almáskamarás Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00012 azonosító számon támogatási igényt nyújtott be, mely igény 2022. december 9. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesült. A Támogató döntése alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Projekt célja: A Belterületi közutak fejlesztése című projekt kapcsán tervezett útfelújítás, mely a Damjanich utca belterületi fejlesztésére vonatkozik.

A Projekt műszaki – szakmai tartalma és eredményei:  A Damjanich utca az elmúlt években kapott kohósalak útburkolatot, egyéb szilárd burkolattal nem rendelkezik. A Damjanich utca a tervezett beavatkozás előtt a kétoldali padka gréderes megtisztítása szükséges 1.0-1.0 m-es szélességben. A kohósalak útalap kiékelése 5.0 m vasatgságban 0/32es zúzott kővel szükséges. A tömörítést követően AC 11 kopó aszfaltréteg építendő finiserrel 5.0 vastagságban 3.0 m szélességben. Aszfaltozást követően a kétoldali padkarendezést helyi anyaggal kell elkészíteni 1.0-1.0 m szélességben. A lecsatlakozó utakat a lekerekítő ívek végéig, valamint a jogi határig kell leaszfaltozni.  Az építés hossza: 610.00 m.

Projekt tervezett befejezési dátuma:
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.12.31

Projekt azonosító száma:  TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00012

Kapcsolat

Almáskamarás Község Önkormányzata

5747. Almáskamarás, Dózsa György u. 54.

15347251-2-04

Telefon: 68/439-000

Fax: 68/439-000

e-mail: jegyzo@almaskamaras.t-online.hu