KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÜLTERÜLETI ÚTHÁLÓZAT
FEJLESZTÉSE ZSADÁNYBAN

A Támogatás Összege:

90,91 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 1826703870

A projektről

A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Zsadány Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be, és 90 907 569 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el. A pályázat keretén belül egy fontos külterületi burkolt út kerül felújításra.

A 95%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásból Zsadány Község Önkormányzata a 0492/2 hrsz. külterületi burkolt utat fogja összesen 644 méter hosszúságban felújítani.  Az út jelenleg igen leromlott állapotban van, felújítás az útszakaszon az elmúlt 5 évben nem történt. A gazdasági központokhoz vezető út betonburkolata az elmúlt időszakban tönkrement, a teherforgalom által támasztott igénybevételeket már nem képes elviselni, felújítása nem halasztható

A tervezett beruházás a mezőgazdasági út élettartamának megóvása, és kedvezőtlen időjárási körülmények között is biztosítandó közlekedés miatt kiemelten indokolt. Az út igen jelentős gazdasági tevékenységgel bíró vállalkozások telephelyeihez vezet. Összesen 21 gazdasági szereplőt érinti közvetlenül a fejlesztés, így a munkahelyek megőrzése miatt is fontos a projekt megvalósulása. A település több pályázatot nyújtott a fejlesztésekre. Amennyiben ezek megvalósulnak, a felújítással érintett útszakasz nem csak helyi, hanem térségi szinten is jelentős gazdasági potenciállal rendelkező vállalkozásokhoz biztosítani megfelelő összeköttetést.

Kedvezményezett neve: Zsadány Község Önkormányzata

Projekt azonosítószáma: 1826703870

A projekt teljes elszámolható összköltsége 95 692 180: Ft. A vissza nem térítendő támogatás összege 90 907 569 Ft.

A projekt kezdése 2018.03.01.

A projekt befejezésének várható dátuma: 2019.07.31.

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, valamint a Magyar Állam támogatásával valósul meg.

Kivitelezés 50%-os készültség

 

Kivitelezés 100%-os készültség

Kapcsolat

ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
5537 Zsadány, Béke út 82.
15344739-2-04
Dudás Árpád polgármester
tel: (66)497-100
fax: (66)497-100
e-mail:kzsadany@globonet.hu