KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Újkígyós Város Önkormányzata:

Keleti Iparterület kialakítása Újkígyóson

A Támogatás Összege:

578.484.382 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00019
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2023. 01. 31.

A projektről

Keleti Iparterület kialakítása Újkígyóson

Újkígyós Város Önkormányzata 2017 májusában a TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése c, pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült, A megítélt támogatás összege: 499 995 950 Ft.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés fő színtere, stratégiai célja az ehhez szükséges helyi feltételek biztosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

A fejlesztés célja a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál.

A fejlesztés eredményeként a felhívás keretén belül Újkígyós Város Önkormányzata a helyi vállalkozók bevonásával a kialakításra kerülő Keleti Iparterületen belül hűtőházat és ipari csarnokokat kíván létrehozni, melyek bérbeadásával a vállalkozásoknak színvonalas telephelyet nyújthat fejlődésükhöz. A beruházással munkahelyek megtartását, új munkahelyek teremtését, és a

vállalkozások gyarapodását kívánjuk elősegíteni, ezzel együtt a régió ipari tevékenységét növelni. Az tervezett épületeken felül a külső és belső úthálózat és a beruházáshoz szükséges közművesítés megvalósítása is elengedhetetlen. A beruházás során megújuló energia hasznosítása céljából napelem rendszer telepítését tervezi a beruházó. A megvalósítandó ipari csarnokok az alapvető követelményeken felül a bérlők számára rugalmas megoldásokat kíván nyújtani a megfelelő munkakörnyezet megteremtéséhez, mely a változó igényekhez könnyen alakítható.

Tervezett létesítmények:

A 036/4-es hrsz -ú telekre újonnan tervezett épületek:

– hűtőház

– raktárcsarnok

Telkeken levő kiszolgáló létesítmények:

• utak területe: 2.000 m2

• parkolók száma: 4 +1 (utóbbi akadálymentes)

A fejlesztés a helyi gazdaság működését segítő helyi/térségi feltételek biztosításával javítja a kialakításra kerülő ipari területre betelepülő vállalkozások versenyképességét. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által.

A megvalósítás helyszíne:5661 Újkígyós, Hrsz. 036/4.

A projekt megvalósításának időtartama: 2017.10.01-2023.01.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Kapcsolat

Újkígyós Város Önkormányzata
5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.
15725170-2-04

Botyánszki Pál László  polgármester
tel: (66) 256-100
fax: (66) 256-100
e-mail: polgarmester@ujkigyos.hu