KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ Szeghalom:

A szeghalmi kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

A Támogatás Összege:

25 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-3.3.2-16-2016-00116
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2019.08.31.

A projektről

Szeghalmi Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ (főpályázó) valamint konzorciumi partnere a szeghalmi Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2018 január 8-án az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.  A megítélt támogatás összege: 25 millió Ft.

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A fejlesztés célcsoportja az óvodai nevelésben résztvevők gyermekekből valamint a köznevelésben résztvevő gyermekekből és a tanulókból: alap- és középfokú oktatásban résztvevőkből tevődik össze.

A projekt célja hogy  támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. Szeghalmi Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ és konzorciumi partnere a Nagy Miklós Városi Könyvtér és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 6 db nevelési-oktatási intézménnyel együtt valósítja meg a programot.

A projekt keretében megvalósítani tervezett foglalkozási formák:

Tildy Zoltán Általános Iskola és AMI – Felső tagozat:

Főpályázó – Heti szakkör, témahét, témanap

Konzorciumi partner – témanap, kulturális

Tildy Zoltán Általános Iskola és AMI – Alsó tagozat:

Főpályázó – heti szakkör, témanap;

Konzorciumi partner– foglalkozássorozat, témanap, tábor, kulturális óra

Péter András Gimnázium és Kollégium:

témahét

Gyulai Szakképző Centrum Szigeti Endre Szakképző Iskolája:

témahét

Szeghalmi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde:

Főpályázó – havi szakkör, tábor

Konzorciumi partner – foglalkozássorozat, tehetséggondozó kiscsoport

Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI – Kertészszigeti tagintézmény:

Konzorciumi partner – heti szakkör.

A megvalósítás helyszíne: 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán u. 30.

                                             5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2.

                                             5520 Szeghalom, Petőfi Sándor u. 1.

                                             5520 Szeghalom, Tildy Zoltán u. 19.-21.

                                             5520 Szeghalom, Dózsa u. 9-17.

                                             5526 Kertészsziget, Kossuth u. 18.

                                             5520 Szeghalom, Dózsa György u. 2.

                                             5520 Szeghalom, Ady Endre u. 3.

                                             5520 Szeghalom, Várhely u. 1.

                                             5520 Szeghalom, Tildy Zoltán u. 14.

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.03.01-2019.08.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Kapcsolat

Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ Szeghalom
5520 Szeghalom, Tildy u. 30.
15346274-2-04
Nagyné Hajdu Erzsébet igazgató
tel: 06-66/371-542, 06-66/371-543
e-mail: nhajdue@gmail.com