KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata:

‌‌‌‌Egészségház‌ ‌részleges‌ ‌felújítása‌

A Támogatás Összege:

35 000 000 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: ‌‌TOP-4.1.1-15-BS1-2018-00051‌
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A projektről

Megkezdődik a sarkadkeresztúri egészségház részleges felújítása
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2019 augusztusában a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A megítélt támogatás összege: 35 000 000 Ft.

A felhívás fő célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozását. Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás és alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén).

A fejlesztés eredményeképpen megtörténik az épület fűtési rendszerének korszerűsítése, valamint egy orvosi műszerekkel nem terhelt védőnői tanácsadó helyiség is kialakítása kerül, melyet az épület utcafront felé történő bővítésével lehet megépíteni. A projekt keretében megtörténik továbbá a fogorvosi alapellátáshoz és védőnői szolgálathoz kapcsolódó eszközök cseréje, az előírásoknak megfelelő új eszközök beszerzése.

A projekt keretében továbbá felújítása kerül az épület előtt közterületen (449 hrsz) létesített parkolók, melyek nem megfelelő alapréteggel készültek, így bontás után megfelelő alapréteggel rendelkező,

kiselemes burkolattal ellátott parkolót kialakítása is megvalósul.

A megvalósítás helyszíne: 5731 Sarkadkeresztúr, Rákóczi u. 22.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7.
15725132-2-04
Bakucz Péter polgármester
tel: (66) 572 720
fax: (66) 276 006
e-mail: jegyzo@sarkadkeresztur.hu
web: www.sarkadkeresztur.hu