KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A Támogatás Összege:

5,98 MILLIÓ FORINT

A projekt támogatás mértéke: 100%

Projekt várható befejezése: 2018.június 30.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00045

A projektről

A fejlesztés az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetését szolgálja. A Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal Murony (székhely) és Tarhos Községek által létrehozott költségvetési szerv, amely ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat.
A fejlesztés során az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerek – iratkezelő rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer -, a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést biztosító keretrendszerek, és az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív és működtetési feladatait segítő alkalmazásokat magába foglaló támogató rendszerek kiépítése valósulna meg.
A megvalósítás a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a rendszercsatlakozás útján történne. A cél, hogy a 2017. január 1-jei kötelező csatlakozásig mindazon feladatok megvalósuljanak, amelyek nélkül a rendszercsatlakozás nem történhetne meg: eszközök beszerzése, a szabályozási keretek kialakítása, képzések megvalósítása, adatbázisok felmérése és tisztítása, adatok migrációja, tesztelés és élesítés.
A fejlesztés során a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésre, szolgáltatás megrendelésre kerülne sor, így közbeszerzési eljárás lefolytatása nem kötelező.
A Muronyi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok nem rendelkeznek olyan belső anyagi és személyi erőforrásokkal, amelyek felhasználásával önállóan el tudnák látni a 2017. január 1-jei csatlakozáshoz szükséges feladatokat, ezért szükséges külső pénzügyi – ezen pályázati konstrukció nyújtott támogatás – és személyi – szakértői szolgáltatások – erőforrások igénybevétele.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Murony Község Önkormányzata
5672 Murony, Földvári utca 1
15725077-1-04
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
tel: (66)427-360
fax: (66)427-369
e-mail:titkarsag@murony.hu