KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

CSELEKEDJÜNK EGYÜTT! – HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Támogatás Összege:

45 037 657 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006

A projektről

CSELEKEDJÜNK EGYÜTT! – HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

Kedvezményezett: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Projekt címe: Cselekedjünk együtt! – helyi identitás és kohézió erősítése
Támogatás összege: 45 037 657,- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2022.11.30.
Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006

 

PROJEKT BEMUTATÁSA

 

A „Cselekedjünk együtt! – helyi identitás és kohézió erősítése” című projekt Medgyesegyháza, Kevermes, Pusztaottlaka, Kaszaper, Nagybánhegyes, Medgyesbodzás, Almáskamarás, Nagykamarás települések önkormányzata és a Szent György – Jövő Építő és Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület konzorciumában valósul meg. A fejlesztés célterületét a fenti települések összességéből álló térség jelenti, amelynek lakosságszáma 12.283 fő.

A projekt előkészítése során egy Magalapozó dokumentumban foglaltuk össze a fejlesztés célterületének és célcsoportjának jellemzőit, a tevékenységek főbb irányait és keretösszegét, a konzorciumi tagok eddigi tapasztalatait, valamint ennek mellékleteként összegyűjtjük a helyi intézmények támogató javaslatait. A projekt összköltsége: 45.037.657 Ft.

A projekt megvalósításának első két mérföldkövében megvalósul egy közösségi tervezés, amelynek eredményeképpen elkészül a térség Helyi cselekvési terve. Ebben meghatározásra kerül a közösségfejlesztés tematikája és a tevékenységek részletei. Megtörténik a települések stratégiai dokumentumainak felülvizsgálata a helyi cselekvési tervvel való összhang biztosítása érdekében, valamint a szakemberek számára biztosítjuk a közösségfejlesztő végzettség/képesítés/tanúsítvány megszerzésének lehetőségét. A projektről a folyamatosan frissülő aloldal és a partnereknél kihelyezett C táblák tájékoztatnak.

A közösségfejlesztési folyamat az alábbiakból áll:

– a térség közösségi tevékenységeinek történeti feltárása és kiállításokon való bemutatása,

– közösségi akciók, tevékenységek, események bonyolítása,

– programok és folyamatok elindítása, ill. fenntartása,

– nyilvánossági fórumok megteremtése (különböző kommunikációs eszközök alkalmazása),

– információs pont létrehozása.

A részvételi fórumok és tapasztalatcsere alkalmak segítik a projekt eredményeit összefoglalni, az érzékelt hatásokat elemezni. A lakosság számára többféle témakörben háromnapos képzéseket szervezünk a fejlesztés hosszútávú hasznosulása érdekében.

A közösségfejlesztő tevékenységeket bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok egészítik ki, továbbá eszközök beszerzésével támogatjuk a fent felsorolt tevékenységek hatékonyabb megvalósítását.

A projekt sikeres lebonyolítását 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető biztosítja, míg a szakmai program megvalósításáért 1 fő szakmai vezető és 4 fő helyi közösségfejlesztő felel.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
15725211-2-04
Kraller József polgármester
tel: (68)440-860
fax: (68)440-000
e-mail: medgyes@medgyesegyhaza.hu