KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÜLTERÜLETI ÚTFEJLESZTÉS
KÖTEGYÁNBAN

A Támogatás Összege:

93,30 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 1826818431

A projektről

Útfejlesztés Kötegyánban

A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján Kötegyán Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be, és 93 299 614 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A 95%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásból az önkormányzat fel szeretne újítani egy 368,5 m hosszú beton utat, illetve ugyanezen szakasz folytatásaként 610 m hosszú földutat burkolattal kíván ellátni. A már meglévő útszakaszon a burkolat jelenlegi állapota kifejezetten rossz, teljes egészében nagyon repedezett, feltöredezett, foltokban felfagyások és kátyúk találhatóak, helyenként a burkolaton a csapadékvíz tócsákban megáll.

A fejlesztés révén a Kötegyán 021 hrsz-on meglévő 3,0 m széles, 141 m hosszú, leromlott állapotú beton útburkolat, illetve a 019 hrsz meglévő 5,5 m széles, 227,5 m hosszú útburkolat felújítása fog megtörténni.  Emellett a Kötegyán 019 hrsz meglévő földúton pályaszerkezet kialakítására (útalap és burkolat) 4 m szélességben, 610 m hosszban fog sor kerülni. Az új útszakaszon két kitérő alakítanak ki.

A fejlesztés követően az út mellett közvetlenül vagy közvetve működő gazdasági szereplők könnyebben meg tudnák közelíteni földjeiket, telephelyeiket. A könnyebb eljutás a vállalkozások számára lehetőséget biztosítanak, így akár további fejlesztésekbe is foghatnak, ami további munkahelyeket jelenthet a településen

 

A projekt teljes költsége: 98 243 547 forint

A projekt kezdetének dátuma: 2018. 03. 01.

A projekt befejezésének várható dátuma: 2018. 11. 26.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Kötegyán Község Önkormányzata
5725 Kötegyán, Kossuth utca 33.
15343611-2-04
Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester
tel: (66)278-422
e-mail: kotegyan@kotegyan.hu