KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Körösladány Város Önkormányzata:

Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Körösladányban a
köznevelés eredményességéért

A Támogatás Összege:

25 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-3.3.2-16-2016-00144
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2019.08.31.

A projektről

Körösladány Város Önkormányzata 2018 január 8-án az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.  A megítélt támogatás összege: 25 millió Ft.

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A fejlesztés célcsoportja az óvodai nevelésben résztvevők gyermekekből valamint a köznevelésben résztvevő gyermekekből és a tanulókból: alap- és középfokú oktatásban résztvevőkből tevődik össze.

A projekt célja hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. Körösladány Város Önkormányzata 6 db nevelési-oktatási intézménnyel köt együttműködési megállapodást a projekt megvalósítása érdekében.

A projekt keretében megvalósítani tervezett foglalkozási formák:

  1. Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhely:

Heti szakkör, Foglalkozássorozat, Tehetséggondozó,- fejlesztő, felzárkóztató kiscsoport, Vetélkedő, Témahét

  1. Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – alapfokú művészeti iskola telephely:

Tábor, Vetélkedő

  1. Körösladányi ÁMK “Zöldág” Napközi otthonos Óvodája:

Művészeti csoport, Tábor, Havi szakkör

  1. Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, székhely:

Heti szakkör, Versenyek, vetélkedők, Témanapok

  1. Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Körösladányi u-i telephely:

Heti szakkör, Témanapok

  1. Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szeghalmi u-i telephely:

Heti szakkör

A megvalósítás helyszíne: 5516 Körösladány, Dózsa u. 2.

                                             5516 Körösladány, Wenckheim Béla u. 6/4.

                                             5516 Körösladány, Arany János u. 7.

                                             5510 Dévaványa, Vörösmarty Mihály u. 4-6.

                                             5510 Dévaványa, Szeghalmi út 12.

                                             5510 Dévaványa, Körösladányi út. 1.

                                            

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.03.01-2019.08.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Körösladány Város Önkormányzata
5516 Körösladány, Dózsa György út 2.
15725345-2-04
Kardos Károly polgármester
tel: (66)475-155
fax: (66)475-155
e-mail: hivatal@korosladany.hu