KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSALÁDSEGÍTŐ, GONDOZÁSI ÉS
SZOCIÁLIS KÖZPONT
ESZKÖZFEJLESZTÉSE

A Támogatás Összege:

11,07 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00043

A projektről

Kedvezményezett neve: Kevermes Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ eszközfejlesztése

Szerződött támogatás összege: 11.066.900.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása: A TOP-4.2.1-15. számú projekt keretében a szociális alapszolgáltatások fejlesztését szeretné az önkormányzat megvalósítani, így az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a család- és gyermekjóléti szolgálathoz kapcsolódó eszközfejlesztéssel szeretné a nyújtott szolgáltatásainak minőségét fejleszteni. A Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központon belül működtetett étkeztetés, házi segítségnyújtás és család- és gyermekjóléti szolgálat működésében jelentős minőségi változásokat érhetnénk el, ha a pályázat által elnyerhető összegből a tárgyi feltételeinken tudnánk javítani. A projekt megvalósítása során beszerzendő eszközök teljes mértékben illeszkednek a jelenlegi szolgáltatási struktúrába. Az eszközbeszerzést a korábbi eszközök, bútorok, használati tárgyak elhasználódása, valamint az eddig nyújtott szolgáltatások magasabb szintjének biztosítása tette szükségessé. A településen jelentős azoknak a száma, akik a fejleszteni kívánt alapszolgáltatások valamelyikét igénybe veszi jelenleg és a későbbiekben is igénybe fogja venni. Sajnos várhatóan a igénybe vevő köre bővülni is fog a jövőben, hiszen elöregedő településről van szó, valamint több szempontból hátrányos helyzete miatt a munkanélküliek száma sem fog jelentős mértékben javulni.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.01.31.

Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00043

Kapcsolat

Kevermes Nagyközség önkormányzata
5744. Kevermes,Jókai u. 1.
15725194-2-04
Lantos Zoltán polgármester
tel: (68)434-001
fax: (68)434-001
e-mail:kevermes.polgi@globonet.hu