KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Korszerű, családbarát óvoda létrehozása Kevermesen

A Támogatás Összege:

100 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00040

A projektről

Kedvezményezett neve: Kevermes Nagyközség Önkormányzata

 

A projekt címe: Korszerű, családbarát óvoda létrehozása Kevermesen

 

Szerződött támogatás összege: 100 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

A gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló projektötletünk fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése az intézmény infrastrukturális fejlesztésével.

 

Az óvoda 1942-43-ban kezdte meg működését, már akkor is egy régi épületben. Az óvoda épülete, berendezése, az udvar, a gyermekeket körülvevő környezet elavult, megkopott az évek során. A terület annyira beépített, hogy nem lehetséges a mai szakhatósági követelményeknek, szabályoknak megfelelő felújítást, átépítést végezni rajta. 

Óvodánk nevelő munkájának eredményesebb, hatékonyabb megvalósulásához elengedhetetlen feltétele az új feladat ellátási helyre költözés. A jelenlegi épület állapota és az óvoda kapacitás kihasználtsága indokolja az új telephelyre költözést és ott a megfelelő körülmények kialakításához elengedhetetlen az épület bővítése, felújítása.

 

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:

A projekt elsődleges célja az óvodai nevelés feltételeinek javítása, valamint a működtetés gazdaságosságának javítása. 

 

Átfogó cél: 

A térségben élő kisgyermekeket nevelő családok számára a minőségi neveléshez való egyenlő esély és hozzáférés biztosítása. 

     Specifikus célok: 

A jelenlegi korszerűtlen, gazdaságtalan ellátási hely kiváltásával, Kevermes belterületén új ellátási hely létrehozása, új funkciót adva az üresen álló iskolaépületnek. 

     Elvárt eredmények: 

A megvalósuló infrastrukturális fejlesztéssel színvonalas, minőségi nevelés feltételeinek biztosítása Kevermesen és vonzáskörzetében élő gyermekek számára. 

A feladat ellátási hely kiváltásával és korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésével jelentősmértékben csökkenhetnek az intézmény dologi kiadásai. Mert a korszerű nyílászárók, külső szigetelés lévén csökkenne az energiafelhasználás, ezáltal az intézmény működésére fordítandó működési kiadások is.

A projekt eredményeként nőhet azon családok száma, akik a gyermek biztonságos napi elhelyezésének tudatában munkába állhatnak, a gyermeket vállaló anyák pedig nappali képzésben vehetnek részt, növelve potenciális munkaerő piaci esélyeiket, segítve a helyi gazdaság fejlődését. Az így létrejövő keresetnövekedés javítja a család életkörülményeit. A családok javuló életkörülményei több lehetőséget adnak a szülők számára a helyi közösségi életben való aktív részvételre, a környezetük formálására, növelve kötöttségüket, identitástudatukat.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00040

Feltöltés alatt…

Kapcsolat

Kevermes Nagyközség önkormányzata
5744. Kevermes,Jókai u. 1.
15725194-2-04
Lantos Zoltán polgármester
tel: (68)434-001
fax: (68)434-001
e-mail:kevermes.polgi@globonet.hu