KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE A KAMUTI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNÁL

A Támogatás Összege:

5 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00053

A projektről

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a Kamuti Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál

Kamut Község Önkormányzata 2017 júniusában a TOP-4.2.1-15 kódszámú, “Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 5 millió Ft.
A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez.
A projekt keretében beszerzésre kerül egy darab laptop, két darab kerékpár, illetve egy terepjáró gépjármű a Kamuti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére. Ezen eszközök a helyi dolgozók közlekedési lehetőségeit javítják, a tanyás térségek is könnyebben elérhetőek lesznek, munkavégzésük rugalmassá válik. Továbbá a fejlesztésnek köszönhetően a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat székhelyén, illetve telephelyén játszósarok kerül kialakításra, hogy a családok ügyintézése még zavartalanabb lehessen.

A megvalósítás helyszíne:

  • 5643 Bélmegyer, Petőfi u. 2.
  • 5673 Kamut, Petőfi u. 47.

A projekt megvalósításának időtartama: 2017.05.31-2018.01.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

A projektről bővebb információt a www.kamut.hu oldalon található.

Kamut, 2017.07.13.

Kapcsolat

Kamut Község Önkormányzata
5673 Kamut, Petőfi u. 106.
15725084-1-04
Balog Imréné polgármester
tel: (66)428-308
fax: (66)428-118/19-es mellék
e-mail:polgarmester@kamut.hu