KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A KAMUTI IDŐSEK KLUBJA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

A Támogatás Összege:

20,21 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00015

A projektről

A kamuti Idősek Klubja energetikai fejlesztése

Kamut Község Önkormányzata 2017. májusában a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 20,21 millió Ft.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.

A projekt keretében az energetikailag rossz állapotú idősek klubja épülete kerül megújításra. A beruházás a településközpontban elhelyezkedő olyan ingatlant érint, melynek homlokzati felújítására az utóbbi 20 évben nem került sor. A felújítás révén 185 m2 felületen 15cm JUB EPS típusú falszigetelés, 195 m2 felületen 20 cm Nobasil MPN kőzetgyapot típusú födémszigetelés, 36,7 m2 felületen nyílászárócsere, továbbá kondenzációs kazán és radiátorok (16 db) elhelyezése, valósul meg. További cél az épület projektarányos akadálymentesítése is.

A projekt keretében az utólagos hőszigetelés és a nyílászárók cseréje korszerű hőszigetelő képességű nyílászárókra csökkentik az épület hőveszteségét, ezáltal fűtési szezonban jelentősen hozzájárul az energia felhasználás hatékonyságának javításához és nagymértékű energia- és költségmegtakarítást is eredményez. A hatékonyabb energiafelhasználás révén csökken a fűtéshez szükséges energia megtermelése miatt létrejött széndioxid kibocsátás.

A megvalósítás helyszíne: 5673 Kamut, Petőfi utca 47.
A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.15-2018.08.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.kamut.hu oldalon található.

 

Kamut, 2017.07.21.

A pályázó címe: 5673 Kamut, Petőfi Sándor u. 106.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Kamut Község Önkormányzata
5673 Kamut, Petőfi u. 106.
15725084-1-04
Balog Imréné polgármester
tel: (66)428-308
fax: (66)428-118/19-es mellék
e-mail:polgarmester@kamut.hu