KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A KAMUTI ÁLTALÁNOS ISKOLA KONYHÁJÁNAK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

A Támogatás Összege:

23,34 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00013

A projektről

A kamuti általános iskola konyhájának energetikai fejlesztése

Kamut Község Önkormányzata 2017. májusában a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 23,34 millió Ft.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.

A projekt keretében az energetikailag rossz állapotú iskolai konyha épülete kerül megújításra. A beruházás a településközpontban elhelyezkedő olyan ingatlant érint, melynek homlokzati felújítására az utóbbi 20 évben nem került sor. A felújítás révén 185 m2 felületen 15cm JUB EPS típusú falszigetelés, 185 m2 felületen 20 cm Nobasil MPN kőzetgyapot típusú födémszigetelés, 45,4 m2 felületen nyílászárócsere, továbbá kondenzációs kazán elhelyezése, a hőleadók korszerűsítése, valamint 20 db napelem telepítése (5 kw-os rendszer) valósul meg. További cél az épület projektarányos akadálymentesítése is.
A projekt keretében napelemek kerülnek elhelyezésre a tetőn, melyek házi kiserőműként elektromos energia előállítására lesznek képesek. Az utólagos hőszigetelés csökkenti az épület hőveszteségét, ezáltal fűtési szezonban jelentősen hozzájárul az energia felhasználás hatékonyságának javításához és nagymértékű energia- és költségmegtakarítást is eredményez. A hatékonyabb energiafelhasználás révén csökken a fűtéshez szükséges energia megtermelése miatt létrejött széndioxid kibocsátás. A napelem rendszer telepítésével az önkormányzati épület képes lesz, hogy saját maga számára hasznosítsa HMKE segítségével a nap energiáját, ami hozzájárul a megújuló energia felhasználása részcélhoz. A napenergia felhasználása egyúttal csökkenti a fosszilis energia felhasználását, hiszen a fogyasztás egy részéhez szükséges energiát a napelemek fogják előállítani. A felhasznált fosszilis energia csökkenése miatt csökken a fosszilis energia előállítás miatti széndioxid kibocsátás.

 

A megvalósítás helyszíne: 5673 Kamut, Petőfi Sándor utca 49.
A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.15. -2018.08.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.kamut.hu oldalon található.

 

Kamut, 2017.07.21.

A pályázó címe: 5673 Kamut, Petőfi Sándor u. 106.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Kamut Község Önkormányzata
5673 Kamut, Petőfi u. 106.
15725084-1-04
Balog Imréné polgármester
tel: (66)428-308
fax: (66)428-118/19-es mellék
e-mail:polgarmester@kamut.hu