KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kamut község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

A Támogatás Összege:

84,19 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00030

A PROJEKT KEZDETE: 2020.07.01.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2021.11.30.

A projektről

Csapadékvíz-elvezetési hálózat fejlesztése valósult meg Kamut községben

 

Kamut Község Önkormányzata 2020 júliusában a TOP-2.1.3-16 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 84,19 millió Ft.

 

A projekt keretében a meglévő belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat egy részének (3700 fm) burkolattal történő ellátása valósult meg annak érdekében, hogy csapadék- és belvíz elvezetési kapacitása optimális legyen. A beruházásnak köszönhetően új szakaszok csatlakoztak a hálózatba, az új szakaszokkal eddig el nem ért ingatlanok védelme vált lehetővé.

 

 

A megvalósítás helyszíne: Kamut, Árpád utca, Dózsa György utca, Iskola utca, Munkácsy utca, Petőfi utca, Széchenyi utca, Szőlő utca egyes szakaszai.

 

A projekt megvalósításának időtartama: 2020.07.01-2021.12.15.

 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

A projektről bővebb információt a www.kamut.hu oldalon található.

 

Kamut, 2021.12.20.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Kamut Község Önkormányzata
5673 Kamut, Petőfi u. 106.
15725084-1-04
Balog Imréné polgármester
tel: (66)428-308
fax: (66)428-118/19-es mellék
e-mail:polgarmester@kamut.hu