KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HUNYA, SZABADIDŐ KLUB ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

A Támogatás Összege:

21,27 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00038

A projektről

Hunya, Szabadidő klub épületének energetikai korszerűsítése

Hunya Község Önkormányzata 2017. májusában a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 21,27 millió Ft.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.

A projekt során megfelelő hőszigetelő réteg kerül a homlokzati határoló szerkezetekre (falakra és a födém is szigetelésre kerül). A felújítás keretében fűtés korszerűsítési munka is elvégzésre kerül, továbbá egy napelemes rendszer kerül telepítésre A beruházás a településközpontban elhelyezkedő olyan ingatlant érint, melynek homlokzati felújítására az utóbbi 20 évben nem került sor. A felújítás révén 245 m2 felületen falszigetelés, 172 m2 felületen födémszigetelés valósul meg. Továbbá az elavult kazánnak kondenzációs kazánra történő cseréjére, valamint a fűtési rendszer korszerűsítésére is sor kerül. Továbbá egy 4 kW teljesítményű napelemes rendszer is felszerelésre kerül a tetőre, mely házi kiserőműként elektromos energia előállítására lesz képes. A fejlesztés kiegészül nem energetikai célú elemmel: a projekt keretében megtörténik az épület akadálymentesítése is.

Az utólagos hőszigetelés csökkenti az épület hőveszteségét, ezáltal fűtési szezonban jelentősen hozzájárul az energia felhasználás hatékonyságának javításához és nagymértékű energia- és költségmegtakarítást is eredményez. A hatékonyabb energiafelhasználás révén csökken a fűtéshez szükséges energia megtermelése miatt létrejött széndioxid kibocsátás. A napelem rendszer telepítésével az önkormányzati épület képes lesz, hogy saját maga számára hasznosítsa HMKE segítségével a nap energiáját, ami hozzájárul a megújuló energia felhasználása részcélhoz. A napenergia felhasználása egyúttal csökkenti a fosszilis energia felhasználását, hiszen a fogyasztás egy részéhez szükséges energiát a napelemek fogják előállítani. A felhasznált fosszilis energia csökkenése miatt csökken a fosszilis energia előállítás miatti széndioxid kibocsátás.

 

A megvalósítás helyszíne: 5555 Hunya, Liget utca 2.
A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.15. – 2018.04.15.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.hunya.hu oldalon található.

 

Hunya, 2017.07.21.

A pályázó címe: 5555 Hunya, Rákóczi u. 19.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi u. 19.
15346786-2-04
Hegedüs Roland polgármester
tel: (66)294-141
fax: (66)294-200
e-mail:polgarmester@hunya.hu