KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HUNYA, IDŐSEK KLUBJA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

A Támogatás Összege:

15,67 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00037

A projektről

Hunya, Idősek klubja épületének energetikai korszerűsítése

 

Hunya Község Önkormányzata 2017. májusában a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 15,67 millió Ft.

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.

 

A projekt keretében az energetikailag rossz állapotú Idősek klubja épülete kerül megújításra. A projekt során megfelelő hőszigetelő réteg kerül a homlokzati határoló szerkezetekre (falakra és a födém is szigetelésre kerül). A beruházás a településközpontban elhelyezkedő olyan ingatlant érint, melynek homlokzati felújítására az utóbbi 20 évben nem került sor. A felújítás révén 190 m2 felületen falszigetelés, 200 m2 felületen födémszigetelés valósul meg. Továbbá az elavult kazán cseréjére, valamint a fűtési rendszer korszerűsítésére is sor kerül. A fejlesztés kiegészül nem energetikai célú elemmel: a projekt keretében megtörténik az épület akadálymentesítése is.

Az utólagos hőszigetelés csökkenti az épület hőveszteségét, ezáltal fűtési szezonban jelentősen hozzájárul az energia felhasználás hatékonyságának javításához és nagymértékű energia- és költségmegtakarítást is eredményez. A hatékonyabb energiafelhasználás révén csökken a fűtéshez szükséges energia megtermelése miatt létrejött széndioxid kibocsátás.

 

A megvalósítás helyszíne: 5555 Hunya, Rákóczi utca 31.

A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.15. – 2018.04.15.

 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

A projektről bővebb információt a www.hunya.hu oldalon található.

 

Hunya, 2017.07.21.

A pályázó címe: 5555 Hunya, Rákóczi u. 19.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi u. 19.
15346786-2-04
Hegedüs Roland polgármester
tel: (66)294-141
fax: (66)294-200
e-mail:polgarmester@hunya.hu