KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

ECSEGFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJ ÓVODA ÉPÜLET ÉPÍTÉSE ECSEGFALVÁN

A Támogatás Összege:

285,63 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030

A projektről

A megvalósuló, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztés, új akadálymentes óvodaépület építése, mely biztosítaná az ecsegfalvi óvoda minőségi nevelő munkájához szükséges infrastruktúra megteremtését és a mozgásukban akadályozottak hozzáférését az óvodai szolgáltatásokhoz. Az eszközbeszerzési és bútorozási részelem támogatja a pedagógiai program hatékonyságát és a gyermekek, köztük a hátrányos helyzetű gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztését is.


A projekt infrastrukturális indokoltságát az adja, hogy az óvodai nevelésnek helyet biztosító épület állapota leromlott, az épület fejlesztése költséghatékony módon nem megoldható. Az önkormányzat rendelkezésére nem áll olyan ingatlan, épületegyüttes, mely helyet biztosítana az óvoda számára. A sokhelyszínű elhelyezés pazarló és nem támogatná a működési hatékonyság javítását. A növekvő gyermeklétszám szükségessé teszi a szabadidős és környezeti nevelési tevékenységhez kapcsolódó helyiségek (udvar, multifunkciós összenyitható közösségi tér) kialakítását is.

 

A projekt megvalósításának helyszíne: Ecsegfalva, Hunyad u. Hrsz: 277

 

A projekt során megvalósított beruházás kivitelezésekor a teljes körű fizikai és infokomm. akadálymentesítés megvalósul. A szabadidős tevékenységhez kapcsolódó intézményi környezet és eszközök (udvar, játszótér, kialakítása, sport-szabadidős, ill. mozgásjavító eszközök) biztosítása beszerzésre kerül. A tervezés során az érvényben lévő hőtechnikai szabvány valamennyi pontját betartjuk. Külső falakat hőszigetelő vakolatrendszerrel lássuk el. A padlásfödém hőszigetelése biztosításra kerül. A kialakított fűtési rendszer brikett elgázosító kazán és kondenzációs kazán egy fűtési rendszerbe építve. A használati melegvíz ellátást magastetőre helyezett napkollektorokkal biztosítjuk. Az épület elektromos energia ellátását tetőfelületre helyezett napelemek által termelt megújuló energiával biztosítjuk.

 

A fenti célok megfelelnek a projekt felhívásban foglalt célkitűzéseknek, azokkal összhangban állnak, hiszen mind a felhívás mind a megvalósítandó projekt a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatására, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítésére irányul.

Megítélt támogatás összege: 285 625 335 Ft

Támogatás aránya: 100 %

Projekt tervezett befejezése: 2019.05.31.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

ECSEGFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
5515 Ecsegfalva, fő utca 67.
15344746-2-04
Kovács Mária polgármester
tel: (66)487-100
fax: (66)487-100
e-mail:polgarmester@ecsegfalva.hu