KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

ECSEGFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÜLTERÜLETI ÚTHÁLÓZAT
FEJLESZTÉSE ECSEGFALVÁN

A Támogatás Összege:

100 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 1826721731

A projektről

Útfelújítás Ecsegfalván

A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján Ecsegfalva Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be, és 99 999 989 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A 90%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásból az önkormányzat tulajdonában álló külterület 0320 hrsz-ú makadámút kerül felújítása. Az út két igen jelentős gazdasági tevékenységgel bíró vállalkozás telephelyeihez vezet, amely folyamatos forgalmat keletkeztet.

Az út jelenleg igen leromlott, kátyús és nyomvályús. A lassabb haladás, a fékezések sokasága miatti magasabb károsanyag kibocsátás jelentős környezetterhelést jelent. A tervezett felújítás a mezőgazdasági út élettartamának megóvása, és kedvezőtlen időjárási körülmények között is biztosítandó közlekedés miatt kiemelten indokolt. A projekt jelentősen hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez, hosszabb távon munkahelyteremtő hatása is lehet, ha a jó megközelíthetőség miatt a telephelyek további beruházásokat eszközölnek. A fejlesztés összesen 11 gazdasági szereplőt érinti közvetlenül. A felújított szakasz karbantartását, fenntartását a többi burkolt úthoz hasonlóan a közfoglalkoztatottak fogják végezni.

A tervezett út vonalvezetése a jelenlegi vonalvezetéshez, valamint a földhivatali nyilvántartáshoz igazodik, kezdőszelvényénél a Magyar Közút NZRt. kezelésében lévő 4205 j. úthoz csatlakozik. A fejlesztés során véglegesen igénybe vett terület 9125m2, a projekt tervezett időtartama 6 hónap.

A projekt teljes költsége: 114. 248.765 Ft.

A projekt kezdetének dátuma: 2018. 04. 01.

A projekt befejezésének várható dátuma: 2018. 11. 30.

Projekt Dokumentumok

Útfelújítás Ecsegfalván

A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján Ecsegfalva Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be, és 99 999 989 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A 90%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásból az önkormányzat tulajdonában álló külterület 0320 hrsz-ú makadámút kerül felújítása. Az út két igen jelentős gazdasági tevékenységgel bíró vállalkozás telephelyeihez vezet, amely folyamatos forgalmat keletkeztet.

Az út jelenleg igen leromlott, kátyús és nyomvályús. A lassabb haladás, a fékezések sokasága miatti magasabb károsanyag kibocsátás jelentős környezetterhelést jelent. A tervezett felújítás a mezőgazdasági út élettartamának megóvása, és kedvezőtlen időjárási körülmények között is biztosítandó közlekedés miatt kiemelten indokolt. A projekt jelentősen hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez, hosszabb távon munkahelyteremtő hatása is lehet, ha a jó megközelíthetőség miatt a telephelyek további beruházásokat eszközölnek. A fejlesztés összesen 11 gazdasági szereplőt érinti közvetlenül. A felújított szakasz karbantartását, fenntartását a többi burkolt úthoz hasonlóan a közfoglalkoztatottak fogják végezni.

A tervezett út vonalvezetése a jelenlegi vonalvezetéshez, valamint a földhivatali nyilvántartáshoz igazodik, kezdőszelvényénél a Magyar Közút NZRt. kezelésében lévő 4205 j. úthoz csatlakozik. A fejlesztés során véglegesen igénybe vett terület 9125m2, a projekt tervezett időtartama 6 hónap.

A projekt teljes költsége: 114. 248.765 Ft.

A projekt kezdetének dátuma: 2018. 04. 01.

A projekt befejezésének várható dátuma: 2018. 11. 30.

0 %-os készenléthez

25 %-os készenléthez

Kapcsolat

ECSEGFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
5515 Ecsegfalva, fő utca 67.
15344746-2-04
Kovács Mária polgármester
tel: (66)487-100
fax: (66)487-100
e-mail:polgarmester@ecsegfalva.hu