KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi identitás erősítése közösségfejlesztés által Doboz Nagyközségben

A Támogatás Összege:

15 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00007
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2022. május 31.

A projektről

A projektről:

Doboz Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert a helyi közösség fejlesztése céljából konzorciumban a Dobozi Polgármesteri Hivatallal, a Dobozi Óvár Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal. A konzorciumi partnerek segítik a projekt sikeres megvalósulását 15 000 000 ft igénylésével. A projekt sikeres megvalósítását segíti 1 fő szakmai vezető,1 fő közösségfejlesztő munkatárs és projektmenedzsment szervezet. Együttműködő partnerként bevonásra került a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár, akik a szakmai vezetőt és a projekt helyszínét biztosítják, valamint az esélyegyenlőség biztosítása végett a Dobozi Cigány Önkormányzat. A projekt tervezett vége 2022.05.31, mely időpontig megtörténik a fizikai zárás, és sikeresen elérünk 50 fő hátrányos helyzetű személyt és összesen 200 fő helyi lakost. A beavatkozások eredményeként fejlődik a Dobozi közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében. A projekt megalapozottságát, előkészítését, szakmai felkészülést biztosítja a megalapozó dokumentum , a likviditási terv, cselekvési ütemterv elkészítése. A  helyi közösség fejődése, minőségi fejlesztése kizárólag a támogatás elnyerésével valósulhat meg, mivel a konzorciumvezető nem rendelkezik elegendő önerővel a programok megvalósításához.

Projekt Dokumentumok


Kapcsolat

Doboz Nagyközség Önkormányzata
5624 Doboz, Kossuth tér 3.
15725149-2-04
Köves Mihály polgármester
tel: (66)268-765
fax: (66)889-181
e-mail: polghiv@doboz.hu