KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A Dobozi Általános Iskola energetikai korszerűsítése

A Támogatás Összege:

173 993 597 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00054
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2018. december 31.

A projektről

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00054

Kedvezményezett: Doboz Nagyközség Önkormányzata

A projekt célja a Doboz Nagyközség Önkormányzata által alapított Dobozi Általános Iskola átfogó energetikai korszerűsítése. Az iskolában nappali rendszerű nevelés-oktatás folyik, melynek keretében etnikai kisebbségi feladatokat is ellát (magyar nyelvű roma kisebbségi oktatás); továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató integrációs felkészítését, művészeti nevelését, a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelését, oktatását is elvégzi. Az iskolában napköziotthonos ellátás is működik. A korszerűsítési projekt konkrét célja az energiamegtakarítás, az épület hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítésén illetve megújuló energiaforrás alkalmazásán keresztül, amely a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését biztosítja. A projekt szakmai műszaki tartalma teljes szinkronban van a felhívásban szereplő támogatható tevékenységekkel. Az önállóan támogatható tevékenységek közül  az energiahatékonyság-központú fejlesztés, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése (3.1.1/a), 1. Külső határoló falak utólagos hőszigetelése, 15 cm grafitos EPS hőszigetelés (? = 0,032 W/mK!) U=0,24 W/m2K követelményérték a külső falazatra, a jelenlegi homlokzati díszítés kéregerősített polisztirol díszítőelemekkel történő visszaadása. 2. Meglévő nyílászárók cseréje, U=1,15 W/m2K összesített követelményértéket (beépítve!) teljesítő, fa kerettel és 3rétegű üvegezéssel ellátott nyílászáró szerkezetre, meglévő osztások/megjelenés tartásával; üvegezett hőhídmentes alumínium bejárati ajtóra. 3. Padlásfödémek utólagos hőszigetelése, borított gerendafödémre 25 cm vastag ásvány/kőzetgyapot (? = 0,04 W/mK) szálas hőszigetelés terítésével, új épületnél meglévő hőszigetelés kiegészítése U=0,17 W/m2K követelményérték teljesítésével, valamint a beépített tetőteret határoló szerkezetek kiegészítő hőszigetelése a belső tér felé, járulékos munkákkal együtt. 4. Lábazat hőszigetelése a járdaszintig, 12 cm XPS, lábazati díszítő vakolattal. A fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő-berendezések korszerűsítése, cseréje, és a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése (3.1.1/b), 1. Meglévő hőtermelő berendezés cseréje kondenzációs falikazánokra. 2. Kazánház hőelosztó rendszer korszerűsítése, időjáráskövető és időprogrammal ellátott szabályozással, keverőszelep és elektronikus fordulatszám szabályozású szivattyú beépítésével, kazánházi elektromos kapcsolószekrény cseréje. 3. Hőleadók cseréje, helyiségenkénti hőmérsékletszabályozás megvalósítása termosztatikus fejjel meglévő radiátorok bontása, új lapradiátorok felszerelése, radiátorszelepek cseréje, termosztatikus fejek felszerelése. 4. HMV rendszer korszerűsítése: a meglévő gázbojlerek cseréje elektromos bojlerekre. A maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása (3.1.1/d) 1. Villamos fogyasztás alapján kalkulált, 25 kWp teljesítményű napelemes rendszer beépítése fog megvalósulni. Az önállóan nem támogatható tevékenységek közül  a már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése (3.1.2/l) 1. Lámpatestek cseréje LED-es fényforrással szerelt kivitelűre fog megvalósulni.  Természetesen a kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a releváns akadálymentesítés és a nyilvánosság/tájékoztatás biztosítása is a projekt része lesz. (A korszerűsítéssel érintett épület szórt azbesztet nem tartalmaz, így az azbesztmentesítés nem releváns feladat.) Az akadálymentesítés keretében a főbejárati részen rámpa építése (meglévő kút felépítmény bontásával/áthelyezésével), földszinti személyzeti öltöző (mosókonyha) helyiség akadálymentes mosdóvá történő átalakításával. Az infokommunikációs akadálymentesítés szintén a megvalósítandó feladatok között lesz. A projekt megvalósítása során a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásra kerülnek, továbbá a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projekt ellenálló az éghajlat-változással és a természeti katasztrófákkal szemben, ill. a projekt megvalósítását

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Doboz Nagyközség Önkormányzata
5624 Doboz, Kossuth tér 3.
15725149-2-04
Köves Mihály polgármester
tel: (66)268-765
fax: (66)889-181
e-mail: polghiv@doboz.hu