KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Doboz belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztése

A Támogatás Összege:

127 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00034
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
Projekt tervezett befejezése: 2022.01.31.

A projektről

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00034

Kedvezményezett: Doboz Nagyközség Önkormányzata

A projekt célja Doboz település belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. Cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. 

A projektben azoknak az utcáknak a csapadékvíz-elvezetésének a felújítását tervezzük, ahol a legkritikusabb az árkok állapota, vagy még egyáltalán nincs csapadékvíz elvezetését szolgáló árok, csatorna. 

A fejlesztés során tervezett csapadékcsatorna hálózat: • 3. sz. öblözetben tervezett

munkái, az öblözet területe 17,8 ha, befogadó: Vargahosszai főcsatorna (1702/2 hrsz.) 10+105 km szelvény, épül összesen 1520,0 m.

Érintett helyrajzi számok: 1664/1 (Sport utca) ,1558 (Damjanich utca) ,1631 (Dózsa Gy. utca) ,1649 (Bajcsy Zs. utca) ,997 (Nagy utca), 1596 (Tompa M. utca) • 7. sz. öblözetben tervezett munkái, az öblözet területe 14,9 ha, közvetett befogadó Vargahosszai főcsatorna (248 hrsz.) közvetlen befogadó a Nagyváradi utca páros oldalán régebben kiépült zárt csatorna, épül összesen 579,0 m.

Érintett helyrajzi számok: 392/1 (közút) • 8. sz. öblözetben tervezett munkák, az öblözet területe 27,3 ha, közvetett befogadó: Vargahosszai főcsatorna (845/1 hrsz.) közvetlen befogadó a Faluhelyi utcában régebben kiépült zárt csatorna, épül összesen 755,0 m

Érintett helyrajzi számok: 886/1 (Faluhelyi utca) ,99 (Kölcsey Ferenc utca) ,167 (Rákóczi Ferenc utca) , 997 Nagy utca .

Kapcsolat

Doboz Nagyközség Önkormányzata
5624 Doboz, Kossuth tér 3.
15725149-2-04
Köves Mihály polgármester
tel: (66)268-765
fax: (66)889-181
e-mail: polghiv@doboz.hu