KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A Támogatás Összege:

7,00 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00381
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A Projekt megvalósításának kezdete: 2016.10.01.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.
Támogatás intenzitása: 100 %

A projektről

Doboz Nagyközség Önkormányzata feladatait a Dobozi Polgármesteri Hivatal készíti elő és döntéseit hajtja végre. A Hivatalban 15 köztisztviselői munkakör van, ezzel a létszámmal látjuk el Doboz településhez tartozó közigazgatási ügyeket. A célcsoportot a Dobozi Polgármesteri Hivatal ügyintézői, Doboz Nagyközség Önkormányzata közintézményeinek munkatársai, Doboz lakossága és azok a személyek alkotják, akik nálunk intézik közigazgatási ügyeiket.

Az ASP rendszerhez való csatlakozás során színvonalasabb, hatékonyabb, feladatellátást tudnánk biztosítani ügyfeleink számára.  A központosított üzemeletetés elősegíteni önkormányzatunk belső működését is, ezért is kívánunk csatlakozni mind a nyolc szakrendszerhez. A rendszer-csatlakozás során infrastrukturális fejlesztéseket valósítanánk meg, így lehetővé téve Önkormányzatunk számára egy korszerűbb informatikai rendszer alkalmazását. A teljes rendszer-csatlakozás és a 8 szakrendszerhez való csatlakozás során az eszközbeszerzést vállalkozás/vállalkozások segítségével kívánjuk megoldani árajánlatok alapján. Lehetőség szerint 9 munkaállomást és az ezekhez tartozó monitort, 12 db kártyaolvasót és egy rack szekrényt, egy switch eszközt, egy szünetmentes tápegységet és kettő multifunkciós lézer nyomtatót kívánunk beszerezni. Sajáterő: be kívánjuk állítani a rendszerbe a meglevő számítógépes eszközparkunkat is, mivel összesen 12 munkaállomással kívánunk csatlakozni. Tehát a csatlakozás során 3 saját munkaállomást illesztünk a rendszerbe. A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítására belső erőforrást is tudunk mozgósítani. Ennél a tevékenységnél az iratkezelési Szabályzatot és az Informatika Biztonsági Szabályzatot módosítani fogjuk, illetve amennyiben szükséges bizonyos önkormányzati rendeletet/rendeleteket. Az Önkormányzat elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása tevékenységet külső szakértők bevonásával és belső erőforrással kívánjuk megvalósítani. A helyi iparűzési adóbevallás elektronikusan indítható ügytípus lesz a rendszer-csatlakozás során. Az Önkormányzati rendszerek adatminőségének javítása, migrációja tevékenységet külső szakértők bevonásával és belső erőforrással kívánunk megvalósítani. Az adatok tisztítása az adó vonatkozásában már elkezdődött. Az adattisztítást belső erőforrással kívánunk megoldani, míg a migrációt külső szakértők segítségével. A tevékenység eredménye az lesz, hogy az ügyintézők a migrálás után egy hibás adatoktól mentes állománnyal dolgozhatnak, mely napra kész lesz, és egy meggyorsíthatja, átláthatóbbá teszi a munkafolyamatokat. A tesztesést, élesítést belső erőforrással kívánunk megvalósítani. A tevékenység eredménye a rendszer üzemképes működése. Megvalósul a korszerű önkormányzati feladatellátás háttere, egymáshoz kapcsolódnak az információk valamint lehetővé válik az állampolgárok számára az e-ügyintézés igénybevétele.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Doboz Nagyközség Önkormányzata
5624 Doboz, Kossuth tér 3.
15725149-2-04
Köves Mihály polgármester
tel: (66)268-765
fax: (66)889-181
e-mail: polghiv@doboz.hu