KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

„ESÉLYTEREMTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA DOBOZ NAGYKÖZSÉGBEN SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSÁVAL”

A Támogatás Összege:

200 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-2.4.1-16-2017-00001
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2021.05.10

A projektről

Kedvezményezett neve: Doboz Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: „ESÉLYTEREMTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA DOBOZ NAGYKÖZSÉGBEN SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSÁVAL”

 

Szerződött támogatás összege: 200 millió forint

Támogatás mértéke: 100%

A projekt célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése Doboz Nagyközségben.

Az EFOP-2.4.1-16-2017-00001 azonosítószámú projekt keretein belül javul a szolgáltatások színvonala és a szegregátumban élők életminősége.

A támogatás az EFOP-1.6.2.Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukciót egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával, közösségi létesítmény kialakításával, út felújításával a szegregátumban, eszközök, berendezés vásárlásával. 

A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához. 

 

A megvalósítani kívánt célok közé sorolható a lakhatási körülmények javítása-deszegrációs folyamatok elindításával, megerősítésével- a telepi környezetből való kiköltözés és ezzel lakhatási mobilizáció elősegítésével, új szociális bérlakások kialakításával.

A fejlesztés során megvalósul a környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése • az elmaradottság csökkentésével • az egészségre ártalmas környezet problémáinak kezelésével, élhető lakókörnyezet megteremtésével • szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával: szolgáltatóház (szegregátumon kívül) kialakítása önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon, mely biztosítja a közösségi teret a rendezvényekhez és a program megvalósításához kapcsolódó humán szolgáltatásokhoz , szolgáltató pont (szegregátumban) kialakítása, közösségi tér fejlesztése közterületen, szegregátumban út felújítása.

Az EFOP-2.4.1-16-2017-00001 azonosítószámú projekt 2022. 11. 30.-án zárult. Doboz településen négy szociális bérlakás került felújításra, valamint három teljesen új szociális bérlakás is épült, melyekbe összesen 35 fő költözött be.

Felújított szociális bérlakások:

  • Damjanich u. 3.
  • Templom u. 5/b 1. és 2.
  • Kossuth tér 22/A.

Új építésű szociális bérlakások: 

  • József Attila u. 25. 1. és 2.
  • Rákóczi u. 16.

Ezen felül felújításra került a Csillag Szolgáltató ház épülete (Kossuth tér 4.), a Csillag Szolgáltató pont épülete (Bercsényi u. 9.), valamint megépítésre került a közösségi események megrendezésére alkalmas Szaletli is (Sport utca 1.). 

A projekt eredményeként javultak a lakók életkörülményei, fejlődött a környezeti infrastruktúra, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség.

Kapcsolat

Doboz Nagyközség Önkormányzata
5624 Doboz, Kossuth tér 3.
15725149-2-04
Köves Mihály polgármester
tel: (66)268-765
fax: (66)889-181
e-mail: polghiv@doboz.hu