KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016

A Támogatás Összege:

418 677 151 FORINT

A projekt összköltsége: 419.635.686,- Ft

A befejezési dátum: 2020.12.29.

Támogatási intenzitás: 100%

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003

A projektről

Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016

TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003

Kedvezményezett neve/Konzorciumvezető : Dévaványa Város Önkormányzata

Konzorciumi Partner: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Projekt leírása:

A projekt célja a település belterületén (Szeghalmi u., Eötvös u., Kossuth u.) ~2.754 fm kétoldali megemelt/burkolati jellel elválasztott kerékpársáv és ~260 fm önálló vonalvezetésű kerékpárút építése, mivel a településen a mintegy 3 km-es kerékpárút-hálózat nem elégíti ki teljes mértékben a település alternatív közlekedési szükségleteit, nem teszi elérhetővé a lakosság számára sok fontos közcélú intézmény kerékpárúton történő megközelítését. A fejlesztés segítségével a település főbb részeinek kerékpárút-hálózata valósul meg, melynek eredményeként a teljes település biztonságosabban, kényelmesebben válna kerékpározhatóvá. Emellett a projekt közvetlen céljai között szerepel a BringaSuli elnevezésű szemléletformáló kampány megvalósítása, forgalomtechnikai beavatkozások és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása.

Általános cél: Élhető város megteremtése, magas színvonalú szolgáltatásokkal, infrastruktúrával, hozzájárulás a térség, régió területfejlesztéshez.

Hosszú távú cél: A közlekedés korszerűsítése, környezettudatossá tétele, az egészséges életmód elősegítése az alternatív közlekedés fejlesztésével, turizmus élénkítése. A helyi közúti forgalom tehermentesítése, kerékpáros balesetek számának csökkentése, a károsanyag kibocsátás, zaj- és légszennyezés csökkentése, mely hozzájárul az „élhető város” megteremtéséhez.

Rövid távú cél: A települési belterületi kerékpárút hálózat bővítése, a közszolgáltatások gyorsabb, biztonságosabb elérése, közlekedés minőségének javítása, a munkahelyek, intézmények biztonságos megközelítése. A város perifériáján található ipari területek, cégek, oktatási intézmények bekapcsolása a város kerékpáros forgalmába.

A megépítendő kerékpársáv/kerékpárút nagyban elősegítené az említett célpontok gyorsabb, biztonságosabb elérését, valamint a város többi részén élő lakosság számára azáltal, hogy a kiépítendő kerékpársáv csatlakozna a már meglévő kerékpárút hálózathoz, mely a város hosszanti gerince mentén húzódó 4205 j. közút mellett halad. A projekt keretében történő biztonságos kerékpártárolók építésével lehetővé válna a lakosság számára a kerékpárok biztonságos elhelyezése.

A projekt célcsoportja: A fejlesztés környezetében élő lakosság és a rá merőleges illetve párhuzamos utcák lakossága, akik ezen szakasz használatával közelítik meg a célállomásaikat pl. munkahelyeket, intézményeket, közszolgáltatásokat. A célcsoportok szükségletei: munkahelyek, közcélú intézmények, kereskedelmi központ, közösségi közlekedést nyújtó állomások, megállóhelyek gyors, biztonságos megközelítése, mindenki számára hozzáférhető biztonságos kerékpártárolók használata.

Projekt összköltsége: 386.746.534 Ft

Támogatás összege: 386.746.534 Ft

Projekt tervezett befejezése: 2019.04.30.

Kapcsolat

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
15725321-2-04
Valánszki Miklós Róbert polgármester
tel: (66)484-100
fax: (66)484-100
e-mail:polgermester@devavanya.hu