KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE DÉVAVÁNYÁN

A Támogatás Összege:

293.308.224 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009
Projekt megvalósulásának dátuma: 2019.12.31.

A projektről

Jelen fejlesztés célja a megvalósuló, környezetbarát üzemeltetést és költséghatékony fenntartást lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztés, új akadálymentes bölcsőde építése a településen, mely biztosítaná a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását, a dévaványai bölcsőde minőségi nevelő munkájához szükséges infrastruktúra megteremetését és a mozgásukban akadályozottak hozzáférését a bölcsődei szolgáltatásokhoz.

Mivel a tervezett beruházás eszközbeszerzési elemet is tartalmaz, úgy ezen részelem hozzájárul a pedagógiai program hatékonyságához és a gyermekek, köztük a hátrányos helyzetű gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez is. Az új bölcsőde építése lehetőséget teremt a növekvő igényekből fakadó bölcsődei kapacitáshiány megoldására.

A fejlesztés a Kossuth u. 11. hrsz: 1754 illetve az Asztal S. u. 1752 hrsz-ú ingatlan telekösszevonásából kialakított területen valósul meg.

A projekt során megvalósított beruházás kivitelezésekor a teljes körű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés megtörténik. A szabadidős tevékenységhez kapcsolódó intézményi környezet és eszközök biztosítása beszerzésre kerül.

A fenti célok megfelelnek a projekt felhívásban foglalt célkitűzéseknek, azokkal összhangban állnak, hiszen mind a felhívás mind a megvalósítandó projekt a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatására, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítésére irányul.

Megítélt támogatás összege: 262 423 197 Ft

Támogatás aránya: 100 %

Projekt befejezése: 2019.12.31.

Kapcsolat

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
15725321-2-04
Valánszki Miklós Róbert polgármester
tel: (66)484-100
fax: (66)484-100
e-mail:polgermester@devavanya.hu