KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TEREMTS ESÉLYT! – TÉGLAGYÁRI IPARI TERÜLET ALAPINFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÜZEMCSARNOK LÉTESÍTÉSSEL

A Támogatás Összege:

169.892.438 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.06.01 – 2021.05.09.

A projektről

Dévaványa Város Önkormányzata a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, illetve a helyi gazdaság működését segítő helyi/térségi feltételek biztosítását kívánja támogatni a helyi ipari terület alapinfrastruktúrájának illetve termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó új üzemcsarnok létesítésével.

Az infrastrukturális beruházás Dévaványa város északi részén, a 4205 j. közút bal oldalán elhelyezkedő 01634/12 hrsz-ú több  mint 4 ha alapterületű iparterületen valósul meg. A tervezett fejlesztés hasznos alapterülete mintegy 1 ha.

A fejlesztés során az ipari területen elsősorban a terület-előkészítési munkálatok, az alap-infrastrukturális fejlesztések azaz víz, villany, szennyvízhálózat kiépítése, belső úthálózat, parkolók és kerítés építése, míg másodsorban egy új termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó üzemcsarnok épület kivitelezése valósul meg, mely a mikro, kis- és középvállalkozások fejlesztési igényeinek támogatásán keresztül a működő tőke beáramlásának elősegítését célozza meg. A beruházás során az épületben kialakításra kerülnek az alapvető infrastrukturális elemek, valamint az épület inkubációs szerepének teljesítéséhez szükséges egyéb technikai feltételek.

A projekt célja egy olyan fenntartható, intelligens és befogadó növekedést célzó, belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő helyi gazdaságfejlesztési beruházás megvalósítása, mely hosszútávon hozzájárul a munkaalapú társadalom megteremtéséhez. Jelen pályázattal közvetlen célunk a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdasági működését segítő helyi infrastrukturális feltételek biztosítása.

Megítélt támogatás összege: 169.892.438 Ft

Támogatás aránya: 100 %

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.06.01 – 2021.05.09.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
15725321-2-04
Valánszki Miklós Róbert polgármester
tel: (66)484-100
fax: (66)484-100
e-mail:polgermester@devavanya.hu