KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Dévaványán a
köznevelés eredményességéért

A Támogatás Összege:

25 MILLIÓ FORINT

PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2019.08.31.
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-3.3.2-16-2016-00093

A projektről

Dévaványa Város Önkormányzata 2018 január 8-án az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.  A megítélt támogatás összege: 25 millió Ft.

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A fejlesztés célcsoportja az óvodai nevelésben résztvevők gyermekekből valamint a köznevelésben résztvevő gyermekekből és a tanulókból: alap- és középfokú oktatásban résztvevőkből tevődik össze.

A projekt célja hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. Dévaványa Város  Önkormányzata 7 db nevelési-oktatási intézménnyel köt együttműködési megállapodást a projekt megvalósítása érdekében.

A projekt keretében megvalósítani tervezett foglalkozási formák:

  1. Általános Iskola 1. telephely: Dévaványa Vörösmarty u. 4-6.:

Havi szakkör, Heti szakkör, Foglalkozássorozat, Tehetséggondozó,- fejlesztő, felzárkóztató kiscsoport, Vetélkedő, Témanapok

  1. Általános Iskola 2.telephely: Dévaványa Körösladányi u. 1.:

Tehetséggondozó,- fejlesztő, felzárkóztató kiscsoport, Vetélkedő, Témanapok

  1. Általános Iskola 3.telephely: Dévaványa Szeghalmi u. 12.:

Témanapok

  1. Általános Iskola 4. telephely: Ecsegfalva Árpád u. 14.:

Vetélkedő, Témahét

  1. Dévaványai Óvoda: Dévaványa Könyves K. u. 13:

Foglalkozássorozat

  1. Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiuma:

Dévaványa Mezőtúri u. 2.:

Műhely- és klubfoglalkozás, Tábor

  1. Ványai Ambrus Általános Iskola, és AMI Gyöngy úti telephelye:

Tehetséggondozó,- fejlesztő, felzárkóztató kiscsoport, Művészeti csoport, Tábor

A megvalósítás helyszíne: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

                                             5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 4-6.

                                             5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12.

                                             5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1.

                                             5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14.

                                             5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13.

                                             5510 Dévaványa, Mezőtúri u. 2.

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.03.01-2019.08.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
15725321-2-04
Valánszki Miklós Róbert polgármester
tel: (66)484-100
fax: (66)484-100
e-mail:polgermester@devavanya.hu