KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSABASZABADI SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYÉNEK TELEKHATÁRON
BELÜLI KÜLSŐ TÉR KIALAKÍTÁSA

A Támogatás Összege:

24,81 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00049

A projektről

Csabaszabadi Szociális Intézményének telekhatáron belüli külső tér kialakítása

 

A projekt célja:

A fejlesztendő intézményegység Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Csabaszabadi Telephelye (5609 Csabaszabadi, Apácai út 2. hrsz: 098/9).

A felújítással érintett területen álló épület a KEOP-5.7.0/15 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” keretében felújításra került, jelen projekt az épületet nem érinti csak a körülötte lévő udvar felújításával, megújításával kíván foglalkozni. A projekt megvalósítása során a Szociális törvény 57. § (1) c) – j) pontjaiban definiált szolgáltatások és

a Gyermekvédelmi törvény 15. § (2) a)-c) pontjában nevesített szolgáltatások közül az alábbiak fejlesztése valósul meg az udvar felújításával:

  • Idősek nappali ellátása
  • Család- és Gyermekjóléti szolgálat/központ
  • Házi segítségnyújtás – Szociális étkeztetés

 

A projekt keretén belül az épületen kívüli külső terek kialakítása, pihenőterasz kialakítása, mozgásukban korlátozottaknak is megfelelő járdák, zöldterület, továbbá külterületi ingatlan használóinak védelméül is szolgáló kerítés kialakítása ezzel egy időben kapuk cseréje történik meg.

 

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00049

A kedvezményezett neve: Csabaszabadi Község Önkormányzata

A támogatás összege: 24.813.779.- HUF

A támogatás aránya: 100 % vissza nem térítendő támogatás

A projekt tervezett befejezése: 2018.05.31.

 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Csabaszabadi Község Önkormányzata
5609 Csabaszabadi, Apácai utca 6.
15342706-1-04
Szeverényi Attiláné polgármester
tel: (66)248-049
fax: (66)248-049
e-mail:csabaszabadionk@globonet.hu