KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Bucsa Község Önkormányzata:

Bucsa község közösségi házának hozzájárulása a köznevelés eredményességéért

A Támogatás Összege:

25 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-3.3.2-16-2016-00141
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2019.08.31.

A projektről

Bucsa Község Önkormányzata 2018 január 8-án az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.  A megítélt támogatás összege: 25 millió Ft.

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A fejlesztés célcsoportja az óvodai nevelésben résztvevők gyermekekből valamint a köznevelésben résztvevő gyermekekből és a tanulókból: alap- és középfokú oktatásban résztvevőkből tevődik össze.

A projekt célja hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. Bucsa Község Önkormányzata 6 db nevelési-oktatási intézménnyel együtt.

A projekt keretében megvalósítani tervezett foglalkozási formák:

Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Felső tagozat):

havi szakkörök, foglalkozássorozatok, tehetséggondozó kiscsoport (történelem), vetélkedők,

műhelyfoglalkozások, és tábor.

Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Alsó tagozat):

heti szakkör, foglalkozássorozat, vetélkedők, témanap és témahét

Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Művészetoktatás):

műhelyfoglalkozás, témanap, kulturális órák, illetve tábor

Napközi Otthonos Óvoda (Bucsa):

heti szakkör, vetélkedők, témanapok, kulturális órák, valamint tábor.

Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Kertészszigeti Tagintézmény (Kertészsziget):

foglalkozássorozat és tehetséggondozó, fejlesztő, felzárkóztató kiscsoport indul.

Péter András Gimnázium és Kollégium (Szeghalom):

Klubfoglalkozások indulnak három témakörben.

A megvalósítás helyszíne: 5527 Bucsa, Kossuth u. 37.

                                             5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

                                             5527 Bucsa, Bocskai u. 4.

                                             5526 Kertészsziget, Kossuth Lajos u. 18.

                                             5520 Szeghalom, Árpád u. 2.

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.03.01-2019.08.31

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Bucsa Község Önkormányzata:
5527 Bucsa, Kossuth tér 6.
15344863-2-04
Králicz János polgármester
tel: (66)585-520
fax: (66)585-521
e-mail: bucsa@bucsa.hu