KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Biharugra Község Önkormányzata

Biharugra Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

A Támogatás Összege:

29 532 094 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00050
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2019.04.01.

A projektről

Kedvezményezett neve: Biharugra Község Önkormányzata

Projekt címe: Biharugra Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00050

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. február 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. április 1.

A projekt elszámolható bruttó összeköltsége 29.532.094 Ft, azaz huszonkilencmillió- ötszázharminckettőezer-kilencvennégy forint.

A projekt célja Biharugra Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése.

A megvalósítási hely címe: 5538 Biharugra, Erzsébet utca 25.

A fejlesztés keretében az épület energetikai korszerűsítése valósul meg a következők szerint: homlokzati falak hőszigetelése: 415 m2, födémszigetelés 540 m2-en, kondenzációs kazán és fűtéskorszerűsítés, valamint 6 kw-os napelemes rendszer telepítése.

 

A projekt hosszú távú közvetlen és közvetett céljai és elvárt eredményei a következők:

A projekt közvetlen célja az intézmény, közvetve a pályázó fűtési költségeinek csökkentése az intézet épületének energetikai korszerűsítése révén.

A használati komfort növelésén túl a projekt közvetett célja az energiafelhasználás, közvetve az intézmény földgáz felhasználásának csökkenéséből származó üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése, a környezettudatos üzemeltetés, továbbá, hogy az üzemeltetési költségek csökkenjenek a beépített korszerű műszaki berendezéseknek köszönhetően.

Szintén projektünk közvetett célja a település lakosai számára példa értékű környezettudatos energiaellátási rendszer bemutatása és az épület működtetésének „ökológiai lábnyomának” csökkentése, vagyis, hogy a működés kisebb környezetterhelést jelentsen.

Projekt Dokumentumok

Kivitelezés 25%-os állapotban

Kivitelezés 50%-os állapotban

Kivitelezés 75%-os állapotban

Kivitelezés 100%-os állapotban

Kapcsolat

Biharugra Község Önkormányzata
5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.
15344722-2-04
Makra Tibor polgármester
tel: (66)498-362
e-mail: biharugra@gmail.com