KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BIHARUGRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

A Támogatás Összege:

327.702.220 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00025

A projektről

BIHARUGRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

 

Biharugra Község Önkormányzata 2020. júniusában a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” c. Pályázati Felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, visszanem térintendő támogatásban részesült. 

 

A megítélt támogatás összege 327.702.220 Ft.

 

A projekt célja egy megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, és ezzel a veszélyeztetett területekről a vízelvezetés megoldása. Környezetbiztonság növelése, környezeti állapot javítása, vízkár veszélyeztetettség csökkentése, káresemények megelőzése, a vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése.

 

 

 

A fejlesztés Biharugra község belterületén került megvalósításra az engedélyes és kiviteli terveknek megfelelően:

 

 

 

Csatorna Utcanév

 

1-0-0         József A u.              Földmedrű árok (m): 266 m;                                             Összesen (m): 266 m

 

2-0-0         Nagy S. u.               Földmedrű árok (m): 151 m; Zárt csatorna (m): 99 m;   Összesen (m): 250 m

 

2-1-0         Erzsébet u.             Földmedrű árok (m): 713 m;                                                Összesen (m): 713 m

 

2-1-1         Erzsébet           Földmedrű árok (m): 703 m;                                               Összesen (m): 703 m

 

3-0-0         Bölönyi u.   Zárt csatorna (m): 374 m;                                                     Összesen (m): 374 m

 

4-0-0         Bölönyi u.   Zárt csatorna (m): 372 m;                                                     Összesen (m): 372 m

 

5-0-0         Petőfi utca   Burkolt árok (m): 140 m;                                                       Összesen (m): 140 m

 

4-1-0         556 hrsz           Földmedrű árok (m): 104 m;                                                Összesen (m): 104 m

 

6-0-0         040, 573, 571 hrsz  Földmedrű árok (m): 241 m;                                                Összesen (m): 241 m

 

6-1-0         573, 574 hrsz   Földmedrű árok (m): 114 m;                                                 Összesen (m): 114 m

 

7-0-0         Alkotmány           Földmedrű árok (m): 99 m; Zárt csatorna (m): 198 m;  Összesen (m): 297 m

 

8-0-0         Alkotmány           Földmedrű árok (m): 142 m;                               Összesen (m): 142 m

 

9-0-0         Kossuth L. u.   Zárt csatorna (m): 295 m;                                                     Összesen (m): 295 m

 

10-1-0         75 hrsz és 80 hrsz Földmedrű árok (m): 213 m;                               Összesen (m): 213 m

 

10-1-1         Táncsics u.   Burkolt árok (m): 229 m;                                               Összesen (m): 229 m

 

10-2-1         Táncsics u.   Burkolt árok (m): 101 m;                                               Összesen (m): 101 m

 

10-1-2         Arany J u.           Földmedrű árok (m): 239 m;                               Összesen (m): 239 m

 

10-2-2         Arany J u.           Földmedrű árok (m): 57 m;                               Összesen (m): 57 m

Projekt Dokumentumok

„Biharugra települési környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése”
TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00025
Fotódokumentáció
Kivitelezés 25%

Fotódokumentáció
Kivitelezés 100%

Kapcsolat

Biharugra Község Önkormányzata
5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.
15344722-2-04
Makra Tibor polgármester
tel: (66)498-362
e-mail: biharugra@gmail.com