KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BIHARUGRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

A Támogatás Összege:

327.702.220 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00025

A projektről

BIHARUGRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

Biharugra Község Önkormányzata 2020. júniusában a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” c. Pályázati Felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, visszanem térintendő támogatásban részesült. 

A megítélt támogatás összege 327.702.220 Ft.

A projekt célja egy megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, és ezzel a veszélyeztetett területekről a vízelvezetés megoldása. Környezetbiztonság növelése, környezeti állapot javítása, vízkár veszélyeztetettség csökkentése, káresemények megelőzése, a vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése.

A fejlesztés eredményeként a Községben az alábbi utcákban valósul meg a belterületi csapadékvíz elvezetése: 

Belvízelvezető csatornák burkolása:

 • Petőfi u. egyoldalon 175 m

Zárt csatornák építése:

 • Bölönyi u. kétoldalon 740 m
 • Kossuth u. kétoldalon 466 m
 • Alkotmány u. egyoldalon 186 m

Földmedrű csatorna kiépítése:

 • Arany János u. kétoldalon 575 m 
 • Táncsics u. kétoldalon 662 m
 • Alkotmány u. egyoldalon 252 m 
 • József Attila u. egyoldalon 301 m
 • 573, 574, 556 hrsz. egyoldalon 474 m

Földmedrű belvízcsatorna kotrása:

 • 040 hrsz csatorna, Holt-Sebes-Körös főcsatorna 636 m tiltós műtárgy felújítása
 • Holt-Sebes-Körös 47+080 szlv 1 db

Támfal építése:

A felújítással érintett szakaszon összesen 7 db.

 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Bélmegyer Község Önkormányzata
5647 Bélmegyer, Petőfi út 2.
15343154-2-04
Perecz Sándor polgármester
tel: (68)420-011
fax: (68)420-179
e-mail: onkormanyzat@belmegyer.hu