KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÉLMEGYER KÖZSÉG BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE

A Támogatás Összege:

129.913.000 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00038

A projektről

BÉLMEGYER KÖZSÉG BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE

Bélmegyer Község Önkormányzata 2020. júniusában a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” c. Pályázati Felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, visszanem térintendő támogatásban részesült. 

A megítélt támogatás összege 129.913.000 Ft.

A projekt célja egy megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, és ezzel a veszélyeztetett területekről a vízelvezetés megoldása. Környezetbiztonság növelése, környezeti állapot javítása, vízkár veszélyeztetettség csökkentése, káresemények megelőzése, a vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése.

A fejlesztés eredményeként a Község belterületén az alábbi utcákban valósul meg a belterületi csapadékvíz elvezetése: 

  • Alkotás u.
  • Berényi u.
  • József Attila u.
  • Petőfi u.
  • Szélső sor
  • Szik sor
  • Vasút u. 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A csapadékvíz elvezető rendszerek kivitelezését, korszerűsítését a nyertes vállalkozó 2021.04.21.-2021.12.02. között végezte el.
A beruházással, korszerűsítéssel érintett csatornák hossza mindösszesen 5876 m.
A projekt tartalmazott szemléletformálási tevékenységet is, melynek keretében a település iskolás gyermekek részére rajzverseny került megszervezésre.
A projekt fizikai befejezése 2022.11.30.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Bélmegyer Község Önkormányzata
5647 Bélmegyer, Petőfi út 2.
15343154-2-04
Perecz Sándor polgármester
tel: (68)420-011
fax: (68)420-179
e-mail: onkormanyzat@belmegyer.hu