KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A BÉKÉSSZENTANDRÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

A Támogatás Összege:

21,93 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00012

A projektről

A békésszentandrási Polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2017 májusában a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 21,93 millió Ft.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.
A fejlesztés eredményeként a békésszentandrási Polgármesteri hivatal energetikai felújítása történik meg. A beruházás a településközpontban elhelyezkedő olyan ingatlant érint, melynek felújítására az utóbbi években nem került sor. A fejlesztés során 420 m2 felületen külső oldali hőszigetelés, valamint 400 m2 felületen födémszigetelés kerül felhelyezésre. Ezen kívül 115 m2 nyílászáró cseréjére kerül sor, korszerűbb, jobb hőátbocsátó tényezővel bíró szerkezetre. A felújítás eredményeként várhatóan az érintett ingatlan kapcsán az energiafelhasználás hatékonysága javul; az energiafogyasztás és a széndioxid kibocsátás csökken.

A megvalósítás helyszíne:5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.15-2018.03.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

A projektről bővebb információt a www.bekesszentandras.hu oldalon található.

Békésszentandrás, 2017.07.10.

Kapcsolat

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
15725541-2-04
Sinka Imre polgármester
tel: (66)218-344
fax: (66)218-344/26-os mellék
e-mail:polghiv@bekesszentandras.hu