KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A BÉKÉSSZENTANDRÁSI GONDOZÁSI KÖZPONT ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

A Támogatás Összege:

26,95 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00011

A projektről

A békésszentandrási Gondozási Központ épületének energetikai fejlesztése

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2017 májusában a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 26,95 millió Ft.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.
A fejlesztés eredményeként a békésszentandrási Gondozási Központ energetikai felújítása történik meg. A fejlesztés során 520 m2 felületen külső oldali hőszigetelés, valamint 660 m2 felületen födémszigetelés kerül felhelyezésre. Ezen kívül 67 m2 nyílászáró cseréjére kerül sor, korszerűbb, jobb hőátbocsátó tényezővel bíró szerkezetre. A felújítás eredményeként várhatóan az érintett ingatlan kapcsán az energiafelhasználás hatékonysága javul; az energiafogyasztás és a széndioxid kibocsátás csökken.

A megvalósítás helyszíne:5561 Békésszentandrás, Kálvin u. 10.
A projekt megvalósításának időtartama: 2017.07.01-2018.04.30.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

A projektről bővebb információt a www.bekesszentandras.hu oldalon található.

Békésszentandrás, 2017.08.01.

Kapcsolat

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
15725541-2-04
Sinka Imre polgármester
tel: (66)218-344
fax: (66)218-344/26-os mellék
e-mail:polghiv@bekesszentandras.hu