KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BELTERÜLETI BELVÍZRENDEZÉS II. ÜTEM MEGVALÓSÍTÁSA BÉKÉSSZENTANDRÁSON (1/A. BELVÍZ-ÖBLÖZET)

A Támogatás Összege:

108,7 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00027

A projektről

Belterületi belvízrendezés valósult meg Békésszentandráson

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2020 júliusában a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 108,7 millió Ft.
Békésszentandrás belterületi vízrendezése 5 belvízöblözetre tagozódik. Jelen projekt keretében a 44. sz. főút ÉK-re eső település-részből az 1/a. belvízöblözet rendbetétele valósult meg. Ez a terület a leginkább veszélyeztetett belvíz szempontjából a településen. A fejlesztéssel érintett terület nagyságára, valamint a domborzati viszonyokra való tekintettel az alacsonyabb fekvésű részeken a becsült maximális talajvízszint a terepszinten adható meg.
Ezt a problémát oldja meg jelen beruházás, melynek keretében nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz-elvezető hálózat építése valósul meg mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével együtt.
A megvalósítás helyszíne: Békésszentandrás, 1-11-0 jelű csatorna
A projekt megvalósításának időtartama: 2020.07.01-2023.06.30.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A projektről bővebb információ a www.bekesszentandras.hu oldalon található.

Békésszentandrás, 2023.06.30.

Projekt Dokumentumok

A projekt keretében szervezett fotópályázat nyertes képei:

Kapcsolat

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
15725541-2-04
Sinka Imre polgármester
tel: (66)218-344
fax: (66)218-344/26-os mellék
e-mail:polghiv@bekesszentandras.hu