KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BELTERÜLETI BELVÍZRENDEZÉS II. ÜTEM MEGVALÓSÍTÁSA BÉKÉSSZENTANDRÁSON (1/A. BELVÍZ-ÖBLÖZET)

A Támogatás Összege:

100 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00027

A projektről

Belterületi belvízrendezés valósul meg Békésszentandráson

 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2020 júliusában a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 100 millió Ft.

 

Békésszentandrás belterületi vízrendezése 5 belvízöblözetre tagozódik. Jelen projekt keretében a 44. sz. főút ÉK-re eső település-részből az 1/a. belvízöblözet rendbetétele valósul meg. Ez a terület a leginkább veszélyeztetett belvíz szempontjából a településen. A fejlesztéssel érintett terület nagyságára, valamint a domborzati viszonyokra való tekintettel az alacsonyabb fekvésű részeken a becsült maximális talajvízszint a terepszinten adható meg.

Ezt a problémát oldja meg jelen beruházás, melynek keretében nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz-elvezető hálózat építése valósul meg mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével együtt.

 

 

A megvalósítás helyszíne: Békésszentandrás, 1-11-0 jelű csatorna

A projekt megvalósításának időtartama: 2020.07.01-2021.11.30.

 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

A projektről bővebb információ a www.bekesszentandras.hu oldalon található.

 

Békésszentandrás, 2020.07.01.

Projekt Dokumentumok

Kapcsolat

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
15725541-2-04
Sinka Imre polgármester
tel: (66)218-344
fax: (66)218-344/26-os mellék
e-mail:polghiv@bekesszentandras.hu