KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése”

A Támogatás Összege:

51 413 776 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003

A PROJEKT VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE: 2023.08.28

A projektről

Az „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítés e” című projekt Battonya, Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Dombiratos, Kunágota, Magyarbánhegyes települések önkormányzata és a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány konzorciumában valósul meg. A fejlesztés célterületét a fent nevesített települések együttese alkotja. A projekt megvalósítása egy közösségi tervezéssel kezdődik, amelynek eredményeképpen elkészül a térség Helyi cselekvési terve. Ebben meghatározásra kerül a közösségfejlesztés tematikája és a tevékenységek részletei. Megtörténik a települések stratégiai dokumentumainak felülvizsgálata a helyi cselekvési tervvel való összhang biztosítása érdekében.

Az identitás és kohézió erősítése érdekében a folyamat a térség közösségi tevékenységeinek történeti feltárásával indul, amelynek eredményeit kiállításokon teszik közzé a települések. A közösségfejlesztési folyamat magját a közösségi akciók, tevékenységek, események, programok és folyamatok elindítása, ill. fenntartása adja. Eköré szerveződik többféle nyilvánossági fórum és egy információs pont. A részvételi fórumok és tapasztalatcsere alkalmak segítik a projekt eredményeit összefoglalni, az érzékelt hatásokat elemezni. A képzések szervezése a magas szakmai színvonal biztosítása érdekében szükséges: a la kosság számára többféle témakörben háromnapos képzéseket szervezünk, míg a szakemberek számára biztosítjuk a közösségfejlesztő végzettség/képesítés/tanúsítvány megszerzésének lehetőségét.

A közösségfejlesztő tevékenységeket bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok egészítik ki, továbbá eszközök beszerzésével támogatjuk megvalósításukat.

Kapcsolat

Battonya Város Önkormányzata
5830 Battonya, Fő utca 91.
15725242-2-04
Boros Csaba polgármester
tel: (68)456-122
fax: (68)456-122
e-mail:polgarmester.battonya@fabinet.hu