KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

\”EGYSÉGBEN A JÖVŐ!\” –
KOMPLEX PROGRAM
BATTONYA TÁRSADALMI
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉÉRT

A Támogatás Összege:

52,51 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00006

A PROJEKT VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE: projekt fizikai befejezése

A projektről

Projekt tartalom:
A pályázat célja a szegregáció felszámolása, így a pályázat keretében különböző tanácsadások, programok, felhívások, információs pontok kialakítása valósul meg az alábbiak szerint:

 • Információs pont: az akcióterületen élő lakosság számára egyenlő hozzáférés biztosítása a közösségi szolgáltatásokhoz, így információ nyújtása a hatósági szolgáltatásokról, az ügyintézés folyamatának segítése, az önállóságra való ösztönzés, jogi tanácsadás, álláskeresési tanácsadás
 • Munkaerő-piaci felzárkóztatás: kiscsoportos foglalkoztatás keretén belül önéletrajz és motivációs levél készítés, állásinterjúra való felkészítés, álláskeresés.
 • Szupervízió: a munkatársak számára tanácsadói folyamat, mely során az együttműködés és kommunikáció problémák, konfliktusok segítése.
 • Helyes pénzkezelés tanácsadás: kiscsoportos foglalkoztatás keretében segítségnyújtás a családi bevétel-kiadások elemzésében, hitelfelvétel és kondíciók megismertetése, pénzügyi krízishelyzetek segítése.
 • Egészséges életmód tanácsadás: csoportfoglalkoztatás keretében az egészséges ételek elkészítése, étkezési szokások módosítása, higiéniai tanácsadás, háztartásvezetési praktikák, betegségmegelőzés.
 • Szenvedélybetegek klubja: csoportos foglalkoztatás, mely során a drog, alkohol és dohányzás függőségről szóló tanácsadás, a függő emberek leszoktatása.
 • Szűrőnap: célcsoportok számára szűrőnapok megvalósítása, mely során fény derülhet a lakók egészségügyi helyzetére, a problémák természetére, a további kezelések szükségességére.
 • Egészségnap: a rendezvények jó alkalmak a közösségépítésre, illetve az egészséges életmód szemléletformálására. Sportvetélkedők és főzőversenyek rendezése.
 • Környezetvédelmi nap: a program célja, hogy a lakók a saját környezetüket tisztítják meg és tegyék élhetőbbé, figyeljenek oda a jövőben a környezet védelmére.
 • Gondozzuk kertünket: családok részére program, mely során a családok segítséget kapnak a saját kertjük gondozásában, a földművelés és növénytermesztés alapjainak elsajátítása.
 • Bűnmegelőzési nap: előadások és kisfilmek segítségével bemutatásra kerülnek a bűncselekmények és azok következményei. Önvédelmi gyakorlatok oktatása.
 • Lakossági Fórum: a szegregált közösségekben élők problémamentes mobilizációja érdekében szükséges a lakosság felkészítése a várható változásokról.

Kapcsolat

Battonya Város Önkormányzata
5830 Battonya, Fő utca 91.
15725242-2-04
Marjai János polgármester
tel: (68)456-122
fax: (68)456-122
e-mail:polgarmester.battonya@fabinet.hu