KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BATTONYAI SZOCIÁLIS
SZERVEZET
ALAPSZOLGÁLTATÁSAINAK
INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSE

A Támogatás Összege:

25,27 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028

A PROJEKT VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE: projekt fizikai befejezése

A projektről

Hunyadi u. 85. szám alatti Gondozási Központ emeletén található közösségi funkciós tér kialakítása. Eszközvásárlás az ételek előkészítéséhez.

  1. mérföldkő

Az 1. mérföldkőben véglegesítésre és pontosításra kerültek a tervdokumentációk. Tervezői nyilatkozattal igazoltuk, hogy az 5830 Battonya, Hunyadi u. 85. sz. alatti Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet tervezett energetikai felújítása a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1., 2., és 5. bekezdése szerint építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység.

 

  1. mérföldkő

A 2. sz. mérföldkőben került ütemezésre a „Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentum véglegesítése, a konzorciumi megállapodás részletes tartalmának meghatározásával.

 

  1. mérföldkő

Az építési napló megnyitásra került, a munkaterület átadás-átvétele megtörtént. Első ütemben a kivitelező 50%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja.

  1. mérföldkő

Kapcsolat

Battonya Város Önkormányzata
5830 Battonya, Fő utca 91.
15725242-2-04
Marjai János polgármester
tel: (68)456-122
fax: (68)456-122
e-mail:polgarmester.battonya@fabinet.hu